Charismatická konference - duchovní obnova v rodinné atmosféře

Charismatická konference - duchovní obnova v rodinné atmosféře

"Charismatická konference je jednoroční setkání příznivců charismatické obnovy nebo těch, kdo se přímo k tomuto proudu počítají, i když zde v Brně se nejméně polovina účastníků s ním neidentifikuje...

"Charismatická konference je jednoroční setkání příznivců charismatické obnovy nebo těch, kdo se přímo k tomuto proudu počítají, i když zde v Brně se nejméně polovina účastníků s ním neidentifikuje, jen se jim líbí duchovní program a to, že ho mohou prožít s celou rodinou. Je to otevřená akce, z níž mohou všichni čerpat užitek," řekla Proglasu teoložka Kateřina Lachmanová k zahájenému letošního ročníku Katolické charismatické konference v Brně.

Přednáškový program začal v areálu brněnského Výstaviště dnes, konferenci zahájila včerejší mše svatá, kterou sloužil P. Pavel Šenkyřík. "Mým úkolem bylo účastníky přivítat a vést je k tomu, aby se otevřeli tomu, co nám přináší Boží slovo. Samotné téma je neseno slovem proroka o příchodu ducha Boží, takže očekávám, že duch Boží bude opravdu proměňovat srdce lidí," řekl velkomeziříčský děkan, který připomněl biblický úryvek, jenž je mottem letošní konference: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. (Ez 36,26).

"Vždycky hledáme text, který obsahuje více rozměrů křesťanské víry. Tento úryvek je pro mne osobně hodně vzácný a promlouvá ke mně. Vyjadřuje jinými slovy problém starého a nového člověka v nás, který rozvíjí apoštol Pavel. Je určitá část, kterou udělat my nemůžeme, ani kdybychom se přetrhli. Nenahradíme Boží milost v našich životech, to není věc našich duchovních svalů. Na druhou stranu ale Bůh nás nemůže zachránit bez nás, musíme s tou Boží milostí spolupracovat, zvláště v té oblasti očisty vlastní srdce," uvažuje Kateřina Lachmanová, která dopoledne v první konferenční přednášce přiblížila kontext daného Ezechielova úryvku.

"První přednášce říkáme buldozer, je obtížné lidi vnitřně usadit. Pomohla dobře připravená modlitba chval, která přednášce předcházela. Vždycky je kumšt najít něco, co lidi osloví a je to pro ně nosné a oslovující, abychom se už zakousli do něčeho, co teď chce Pán Bůh v našich srdcích dělat," poznamenala teoložka, která ocenila organizační práci brněnského přípravného týmu, jež podle ní vytváří navzdory velkému počtu lidí rodinnou atmosféru. "Mám radost z mladých spolupracovníků, kdy někdy od nich dostanu svědectví po konferenci, že pro ně znamenala moment jakéhosi zdospělení ve víře, kde naskočí vztah k Pánu. Nedozvíme se všechno, něco je velmi intimní, ale z toho, co se ke mně donese, mohu předpokládat, že toho ovoce je opravdu hodně a více, než si zasloužíme," uvedla k přínosu konference Kateřina Lachmanová.

Lachmanová_KCHK_02

lachmanová_KCHK

Lachmanová_KCHK_04