Brno má nové pietní místo pro nenarozené a zesnulé děti

Brno má nové pietní místo pro nenarozené a zesnulé děti
3. prosince 2020 Události Autor: Anežka Hlávková

Na brněnském Ústředním hřbitově stojí nové pietní místo věnované nenarozeným a zesnulým dětem. Památník vznikl za podpory města, o stavbu se zasadil náměstek primátorky Petr Hladík. Dnes ho za účasti zástupců města požehnal brněnský děkan Václav Slouk. Stalo se tak symbolicky jen pár dní před Světovým dnem nenarozených dětí, který se připomíná 13. prosince.

Nápad se původně zrodil v Hladíkově hlavě, a to už na jaře tohoto roku. Dnes pietní místo za přítomnosti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Jana Zámečníka a ředitelky městské Správy hřbitovů Aleny Říhové město otevřelo. „Dlouhodobě vnímám, že je v naší společnosti potřebné měnit vztah k nenarozeným dětem. V roce 2017 se podařilo změnit zákon o pohřebnictví. Dnes už se k pozůstatkům nechováme jako k biologickému odpadu, ale jako k dětem,“ okomentoval původní záměr Petr Hladík.otevírání „Existují rodiče a celé rodiny, které se z jakéhokoliv důvodu nestihly rozloučit se svým dítětem. Tento památník pro ně může být místem rozloučení, připomínky. Tedy ty důvody pro zbudování pietního místa byly dva. Zaprvé je to faktické pohřebiště, to znamená rozptylová loučka, možnost kopaných hrobů či uložení urny, a zároveň bude sloužit i jako místo piety a rozloučení,“ shrnul Petr Hladík.

děkan SloukOtevření byl přítomen i brněnský děkan Václav Slouk, který místu požehnal. „Musím se přiznat, že jsem jednou byl na pohřbu nenarozeného dítěte a bylo to hluboké. Člověk, který sám biologické děti nemá, najednou poznával, že i toto dítě je očekávané. Lidé se na ně těšili. Ono se pak z nějakých důvodů nenarodilo. A vím, že ta rodina opravdu tu chvíli prožívala jako bolest, ale zároveň také jako naději. Na toto zde v tuto chvíli myslím,“ svěřil se pro Proglas Václav Slouk, děkan brněnský.

pietní místo