Bosí karmelitáni volí nového generálního představeného a schvalují charismatickou deklaraci

Bosí karmelitáni volí nového generálního představeného a schvalují charismatickou deklaraci
7. září 2021 Události Autor: Jana Kuklová

Nového generálního představeného mají bosí karmelitáni. Zvolila ho generální kapitula, která zasedá v těchto dnech v Římě. 

Novým představeným se stal P. Miguel Márquez Calle. Narodil se v roce 1965 ve městě Plasencia na západě Španělska. První sliby složil v roce 1985 a na kněze byl vysvěcen o pět let později. Zastával řadu funkcí ve vedení kastilské řádové provincie včetně úřadu provinciála. V roce 2015, poté, co došlo ke sloučení většiny provincií ležících na území Španělska do jediné, jej mimořádná kapitula zvolila do čela této nově vzniklé španělské provincie. 

Dalším významným bodem generální kapituly by mělo být také schválení charismatické deklarace. “Jde o to, že řád v současné době znovu promýšlel své poslání, charisma a svůj úkol v církvi i ve světě. Tato charismatická deklarace tak vznikla jako určitá aktualizace našich konstitucí, které jsou staré už několik desítek let. Na jejím vytvoření pracovala komise. Ta následně jednotlivé návrhy zasílala do všech provincií, kde se k nim bratři vyjadřovali, až vznikl finální text. Ten je nyní předložen generální kapitule, která jej bude schvalovat,” popsal Proglasu převor kláštera bosých karmelitánů ve Slaném P. Jan Poříz.