Biskup Malý o Ad limina: Je na nás, abychom přenesli atmosféru do farností

17. února 2014 Události Autor: Petr Pospíšil

Po necelém týdnu končí návštěva Ad limina apostolorum v Římě. Čeští a moravští biskupové se vracejí zpět do vlasti. Na přínos návštěvy pro křesťany v ČR jsme se ptali pražského světícího biskupa Václava Malého.

Naši biskupové ještě dnes (17. 2. 2014) absolvovali jednání na úřadech vatikánské kurie. V předchozích dnech sloužili bohoslužby pro české poutníky a setkali se s papežem Františkem. Dnes se vrací zpět do vlasti. Ještě před odletem do ČR se k významu návštěvy pro české věřící vyjádřil pražský světící biskup Václav Malý: „Papež František řekl, že se trochu více musí seznámit se situací v České republice, ptal se na konkrétní záležitosti pastorační, ale co mě také potěšilo, ptal se kolik nezaměstnaných například je v naší republice a dobře věděl, kdo je to kardinál Josef Beran, jehož hrob je v podzemí baziliky svatého Petra. Takže samozřejmě nelze očekávat kdovíjaký zázrak, je to spíše povzbuzení a teď je na nás, biskupech, a na těch, kteří byli na generální audienci, nakolik tedy oni přenesou tuto atmosféru do svých farností, do svých společenství."

Biskup Malý v Česku stojí v čele rady pro spravedlnost a mír. V Římě se rovněž setkal s celocírkevním vedením této papežské rady. K pojednávaným tématům o podpoře pronásledovaných křesťanů ve světě nebo lidí na okraji společnosti v naší zemi, uvedl: „Já jsem byl na této radě společně s panem kardinálem Dukou, který je členem této papežské rady. Hovořili jsme s kardinálem Turksonem, který stojí v čele této rady, velmi se divil, že to není oficiální návštěva, že jsou to soukromé mé iniciativy, a tak mě v tom podpořil. Takže to byla to výměna názoru, taková bratrská. Přirozeně jsme také hovořili o některých dokumentech, které v posledních letech vydala rada Iustitia et pax, týkající se mezigenerační solidarity, týkající se různých reforem, týkající se vztahu lékaře a pacienta a podobná témata.“

Návštěvu Ad limina apostolorum, v překladu k prahům apoštolským, se koná pravidelně jednou za pět let. Všichni biskupové mají povinnost se jí účastnit i informovat papeže o situaci ve svých diecézích. Tuto povinnost zavedl r. 1585 papež Sixtus V. konstitucí Romanus Pontifex.