Biskup Holub na synodě: Dospívání ovlivňuje vztah k církvi na celý život

Biskup Holub na synodě: Dospívání ovlivňuje vztah k církvi na celý život
5. října 2018 Události Autor: Filip Breindl

Pastorační zkušenost z České republiky představil v rozpravě probíhající biskupské synody o mladých lidech delegát z naší země, plzeňský biskup Tomáš Holub. Ve Vatikánu uvedl, že se z různých důvodů opožďuje období dostatečné emoční, vztahové i sociální zralosti a posunuje se věk vstupu do manželství. To způsobuje poměrně dlouhou dobu, kdy spolu nesezdaní partneři intimně žijí a buď se církvi zcela vzdálí, nebo svou praxi nepociťují jako problematickou, prohlásil biskup Holub.

Jiné páry podle něj zase vnímají tlak na brzký vstup do manželství a uzavírají ho ještě v době, kdy jim zejména sociální a ekonomické poměry neumožňují osamostatnění. Podle plzeňského biskupa pak vyrůstají lidé se zkušeností, že jim církev v jistou dobu nebyla srozumitelnou a chápající autoritou. "Tato skutečnost se dle mé zkušenosti velmi negativně následně promítá do jejich respektu vůči církevním pravidlům a postojům v mnoha dalších oblastech, které se jich týkají a které musí řešit. A za které následně přebírají zodpovědnost. Vzniká tak početně i vlivem významná skupina angažovaných a v Církvi aktivních laiků s rezervovaným postojem vůči autoritě Církve a samozřejmě v neposlední řadě i vůči církevní hierarchii," sdělil plzeňský biskup a své vystoupení uzavřel: „Proto bych si velmi přál, aby se tato synoda také věnovala v síle radostné a osvobozující zvěsti evangelia věrnému a zároveň pro mladé lidi srozumitelnému a realistickému přístupu k normám života v tomto období. Ačkoliv před 50 lety takové období mezi přibližně 15. a 25. rokem života mladých lidí ještě téměř vůbec neexistovalo, dnes hraje na cestě zrání mladých katolických křesťanů významnou roli. A zásadním způsobem ovlivňuje prožívání víry v následné dospělosti. Myslím proto, že toto téma by mělo být jednou z výzev pro naše synodní přemýšlení, modlitby a rozlišování."