Události

Češi na pouti mladých Středoevropanů v Mariazell

16. srpna 2007, 12:39

Štýrské mariánské poutní místo se chystá na zářijovou návštěvu papeže Benedikta XVI. Letní akce měla zdůraznit význam Mariazell pro celou střední Evropu. Česko zastupovala stočlenná výprava, kterou zorganizovala křesťanská tělovýchovná organizace Orel. 

Proglas o setkání mládeže v Klokotech (13.-19. srpna)

15. srpna 2007, 12:30

Sledujete události kolem srpnového celostátního setkání mládeže v Klokotech? Jede tam někdo z Vašich příbuzných či kamarádů, dětí nebo vnuků? Můžete se o setkání dovědět více z našeho vysílání. Připravujeme pro Vás živé vstupy, informace, přímé přenosy mší svatých, rozhovory s účastníky i denní sestřih událostí. Po skončení setkání pak odvysíláme ohlédnutí za akcí. ** Uzavřeli jsme soutěž o propagační předměty setkání mládeže!

Do Klokot vlakem i na kole

15. srpna 2007, 12:19

Zpravodajové Proglasu sledují průběh Celostátního setkání mládeže v Táboře-Klokotech, v rozšířených vstupech informují také o zajímavostech. Víte například, že někteří z účastníků se na akci vydali na kole nebo že jsou ubytováni nikoli v Táboře, ale blízkém Sezimově Ústí?

Zemřel kardinál Jean-Marie Lustiger

6. srpna 2007, 15:23

V neděli 5. srpna zemřel emeritní pařížský arcibiskup, kardinál Jean-Marie Lustiger, člen renomované Francouzské akademie, výrazná osobnost křesťansko-židovského dialogu, autor mnoha knih. Ve věku 80 let podlehl rakovině.

Pravoslavnému patriarchovi Cařihradu hrozil atentát

2. srpna 2007, 16:39

Bartholomaios I., nejvýznamnější křesťanský představitel v Turecku, se ocitl v hledáčku skupiny nacionalistických bývalých důstojníků, její plány teď prověřuje prokuratura.

Krajanům z Kazachstánu pomáhá olomoucká charita

2. srpna 2007, 14:33

Potomci českých vystěhovalců se vrátili do vlasti a chtějí se v Česku usadit natrvalo. Jedné z rodin poskytl byt olomoucký magistrát, vybavení poskytl humanitární sklad Arcidiecézní charity.

Vatikán: plány OSN na snížení chudých a hladových jsou splnitelné

2. srpna 2007, 14:29

Aby se však do roku 2015 naplnily takzvané miléniové cíle OSN, musí zejména chudé země vzít vážně závazky z roku 2000, uvádí Papežská rada Iustitia et pax, která vyjádřila podporu poslední iniciativě britského premiéra Gordona Browna.

Vzpomínka na kardinála Tomáška

Vzpomínka na kardinála Tomáška

31. července 2007, 09:36

V sobotu 4.srpna si připomínáme 15.výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška. Naše pražské studio Kristián pro vás na čtvrtek 2. srpna od 22 hodin připravilo v premiéře rozhovor s Paterem Jiřím Hájkem, blízkým spolupracovníkem kardinála Tomáška v době, kdy byl jmenován apoštolským administrátorem arcidiecéze pražské.

Proglas ve spojení se skauty na jamboree

25. července 2007, 15:18

Skauti celého světa oslaví ve Velké Británii 100 let hnutí, Proglas bude v kontaktu s českými junáky, kteří se chtějí prezentovat podsadovými stany či bramboráky, a ve vysílání přinese živé vstupy se členy naší výpravy.

Česko na svatojakubské poutnické cestě

25. července 2007, 15:12

Stále více lidí po vzoru svých předků putuje k hrobu apoštola Jakuba do španělského Santiaga de Compostela, obnovuje se pro ně stará poutnická stezka.

Peloton Tour de France letos u kaple nezastaví

25. července 2007, 15:07

Už téměř půl století existuje v jihozápadní Francii kaple zasvěcená Matce Boží, patronce cyklistů. Pro požehnání si sem jezdily hvězdy Tour de France v minulých desetiletích.

Biskup Cikrle: Charismatická konference je obohacením pro diecézi

24. července 2007, 10:53

18. katolická charismatická konference začíná v Brně už ve středu 25. července večerní bohoslužbou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Záštitu nad akcí převzali hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a sídelní biskup Vojtěch Cikrle.

Na rotopedu do Santiaga de Compostela

23. července 2007, 14:12

V Katolickém domě v Zábřehu na Šumpersku si mohou zájemci na rotopedu odšlapat část vzdálenosti, která dělí město od hrobu apoštola Jakuba ve španělském Santiagu de Compostela.

Nové webové stránky Vatikánu

19. července 2007, 16:21

Pohled kamerou na reálné dění na Svatopetrském náměstí nebo v kryptě baziliky, zajímavosti o vatikánských památkách a další služby nabízí nová internetová stránka zaměřená na návštěvníky Vatikánu.

Pohřeb dominikána Ambože Svatoše

19. července 2007, 14:39

P. Ambož Svatoš zemřel ve věku 94 let, v letech 1948 až 1986 byl představeným tuzemských dominikánů, jako představitel významného řádu prošel také komunistickými kriminály. Jeho nástupce v čele dominikánské provincie, současný královéhradecký biskup Dominik Duka ve vysílání připomněl heslo otce Ambrože: „Dobrý řeholník je ten, který ztratil iluze, ale neztratil ideály.“

NyníHudební siesta
Skladba: Symfonie Es dur - Andante arioso; Autor: Sperger Johann Mathias; Dirigent: Dohnányi Oliver; Soubor: Státní komorní orchestr Žilina
13:00Zprávy Proglasu, počasí
13:05Písně
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Třikrát z Proglasu
14:30Písničky pro hezké...
15:00Zprávy Proglasu, počasí

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony