Události

Smysluplný dar zlepší životní podmínky lidem ve znevýhodněných oblastech

Smysluplný dar zlepší životní podmínky lidem ve znevýhodněných oblastech

28. listopadu 2022, 14:18

Charita Česká republika spouští pro letošní Vánoce novinku nazvanou Smysluplný dar. Díky němu zájemci pomůžou lidem ve znevýhodněných regionech světa trvale zlepšit životní podmínky, najít zdroj obživy a ten si udržet.

Intencemi přes web lze nově podpořit Nepomucenum v Římě

Intencemi přes web lze nově podpořit Nepomucenum v Římě

28. listopadu 2022, 09:04

Papežská kolej svatého Jana Nepomuckého v Římě, kde studují čeští i zahraniční bohoslovci a kněží, má nové webové stránky. Skrze ně lze požádat o slavení mše na vlastní úmysl a zároveň finančním příspěvkem podpořit studující kněze v zahraničí. Nabídka je učená všem nejen v České republice. Kněží z Nepomucena se snaží, aby byla intence odsloužena v nejkratší možné době, a to zpravidla do 2–3 dnů. „Chceme věřícím nabídnout možnost ‚okamžité pomoci‘, která častokrát ve farnostech není možná vzhledem k množství intencí,“ přiblížil spolu s dalším obsahem webu jeho správce Petr Vršinský z brněnské diecéze.

Očekávané události pondělí 28. listopadu 2022

Očekávané události pondělí 28. listopadu 2022

28. listopadu 2022, 05:55

Vstoupili jsme do nového církevního roku a adventu. Všední ráno je na mnoha místech možné začít „roráty“, původně votivními bohoslužbami ke cti Panny Marie, jejichž původ sahá do doby vlády Karla IV. doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy. Název se odvozuje od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli“ (Rosu dejte, nebesa, shůry). V dnešní době je možné rorátní bohoslužby prožít ve všedních adventních dnech a často začínají průvodem s lampičkami či svícemi. Seznam míst, kde se konají, je k dispozici na webu křesťanské Vánoce.cz

1. neděle adventní 2022 a její očekávané události

1. neděle adventní 2022 a její očekávané události

27. listopadu 2022, 06:14

První adventní nedělí začíná nový církevní rok a období adventu. Muzeum Karlova mostu nabídne vernisáž Tridentských betlémů, kterou zahájí kardinál Dominik Duka a lyžařka Kateřina Neumannová.

Tomáš Halík vyzval rakouské biskupy, aby zajeli na hlubinu a znovu spustili sítě

Tomáš Halík vyzval rakouské biskupy, aby zajeli na hlubinu a znovu spustili sítě

26. listopadu 2022, 16:21

Rakouská biskupská konference v uplynulém týdnu absolvovala duchovní cvičení v benediktinském klášteře Sankt Lambrecht. Vedl je český kněz a filozof Tomáš Halík.

Očekávané události soboty 26. listopadu 2022

Očekávané události soboty 26. listopadu 2022

26. listopadu 2022, 06:02

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevře své dveře zájemcům o studium, nabídne možnost potkat se osobně s vyučujícími i děkanem, zeptat se studentů, jak se jim studuje, a dozvědět se informace o přijímacích zkouškách a průběhu studia přímo od referentek studijního oddělení.

Coena je platformou pro diskusi o slavení bohoslužby v evangelické církvi

Coena je platformou pro diskusi o slavení bohoslužby v evangelické církvi

25. listopadu 2022, 21:28

V Pardubicích na tamní faře Českobratrské církve evangelické probíhá liturgická konference, která se koná u příležitosti 20. výročí evangelické liturgické iniciativy Coena

Domovenky Domova sv. Josefa v Žirči na podporu nemocným s roztroušenou sklerózou

Domovenky Domova sv. Josefa v Žirči na podporu nemocným s roztroušenou sklerózou

25. listopadu 2022, 21:01

Domov sv. Josefa, středisko Oblastní charity Červený Kostelec, je specializované zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou. Nově odsud vzešel nápad na projekt nazvaný Domovenka. Jeho cílem je propojit dárce a lidi s roztroušenou sklerózou, kteří jejich pomoc potřebují.

V píseckém muzeu bude k vidění vzácná kronika

V píseckém muzeu bude k vidění vzácná kronika

25. listopadu 2022, 13:49

Mimořádná krátkodobá výstava Kronika milevského opata Jarlocha bude v Prácheňském muzeu v Písku veřejnosti zpřístupněna od úterý 29. listopadu do neděle 4. prosince. Díky výpůjčce od Královské kanonie premonstrátů na Strahově bude za přísných bezpečnostních podmínek v Rytířském sále muzea vystaven originál středověkého rukopisu Jarlochovy kroniky, známý také jako Milevský letopis.

Z očekávaných událostí pátku 25. listopadu 2022

Z očekávaných událostí pátku 25. listopadu 2022

25. listopadu 2022, 06:00

Po více než dvou letech stavebních prací se veřejnosti znovu otevře kostel svatého Prokopa ve Strakonicích. Dnes první návštěvníci vyslechnout krátkou přednášku o tom, co se odehrálo během oprav pohledem Romana Lavičky z Národního památkového ústavu. Následně bude možnost soukromé prohlídky kostela včetně nově zpřístupněných míst. Program završí slavnostní bohoslužba které předsedaná biskup Vlastimil Kročil.

Adventní věnce pomáhají v Česku, Mongolsku i na Ukrajině

Adventní věnce pomáhají v Česku, Mongolsku i na Ukrajině

24. listopadu 2022, 21:01

V olomouckých farnostech vrcholí v těchto dnech výroba adventních věnců, výtěžek z jejich prodeje pomůže rodinám v nouzi ve farnostech, sirotkům v Mongolsku a letos i dětem na Ukrajině. Benefiční prodej věnců se uskuteční první adventní neděli. Zájemci si mohou věnce zakoupit přede mší nebo po ní.

Adventní kampaň Místo u vánočního stolu pomůže dětem nejen o Vánocích

Adventní kampaň Místo u vánočního stolu pomůže dětem nejen o Vánocích

24. listopadu 2022, 14:50

Charitativní organizace Mary's Meals, která působí v nejchudších regionech světa, představila adventní výzvu s názvem Místo u vánočního stolu. Organizace se dlouhodobě věnuje zajišťování školních obědů nebo alespoň jednoho teplého jídla denně dětem ve školách. Skrze to je chce motivovat ke vzdělání.

Papeže léčí fotbalový specialista z Madridu

Papeže léčí fotbalový specialista z Madridu

24. listopadu 2022, 14:20

Vatikán angažoval hlavního lékaře madridského fotbalového týmu do týmu specialistů, kteří mají pomoci léčit problémy s kolenem papeže Františka. José María Villalón, specialista na sportovní medicínu a hlavní lékař fotbalového týmu Atlético de Madrid, popsal tento týden v rozhlasovém rozhovoru papeže jako „velmi milého, ale tvrdohlavého pacienta v tom smyslu, že mu musí nabízet konzervativnější zákroky, aby s nimi souhlasil“. Lékař také pro radio COPE Španělské biskupské konference uvedl, že papežův problém s kolenem postihl i některé další klouby. 

Knihy a dárkové poukázky pomohou maminkám v nouzi

Knihy a dárkové poukázky pomohou maminkám v nouzi

24. listopadu 2022, 12:45

Brněnská poradna Na počátku je tu pro těhotné ženy a maminky s malými dětmi, které ztratily podporu svých nejbližších, nemají dlouhodobě vyřešené bydlení nebo například jen s obtížemi dokáží uživit své starší děti a dalšímu potomkovi, kterého neplánovaly, nemají možnost zajistit vše, co potřebuje.

Očekávané události 24. listopadu 2022

Očekávané události 24. listopadu 2022

24. listopadu 2022, 06:22

Uvedení českého překladu Direktoria pro katechezi z roku 2020 dnes v Praze doprovodí konference, kterou pořádá Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Pastoračním střediskem Arcibiskupství pražského, Českou biskupskou konferencí a Karmelitánským nakladatelstvím.