Komentář týdne: Vojenský kaplan ke Dni vítězství

Komentář týdne: Vojenský kaplan ke Dni vítězství
8. května 2019 Komentář týdne Autor: Filip Breindl

Z našeho archivu si můžete poslechnout Komentář týdne, který reaguje na druhý z květnových svátků, Den vítězství s připomínkou konce bojů druhé světové války v Evropě v roce 1945. Z našeho archivu přinášíme úvahu, kterou připravil hlavní kaplan Armády České republiky, katolický kněz Jaroslav Knichal.

"Příležitost oslavy Dne vítězství nám dává nejen podnět k úvahám nad příčinami a důsledky utrpení druhé světové války, ale z duchovního hlediska je také možností zamyslet se nad hledáním cest, jak ty bolestné zkušenosti překonat a vytvářet novou přítomnost," uvádí vojenský kaplan k významu současných oslav osvobození tehdejšího Československa od nacistické nadvlády. K současnosti říká: "Víme, že svět touží po míru. Přesto války, konflikty, násilí zabíjejí nevinné oběti a vyvolávají rozkoly mezi jednotlivci a národy. Z tohoto pohledu se mír jeví jako nedosažitelný cíl. A tak si člověk může v této souvislosti položit otázku: Jak lze v ovzduší zmrazeném lhostejností, nenávistí doufat v příchod míru, který je spojen s citem pro solidaritu a lásku. Přesto však žádný z nás nesmí rezignovat. Víme, že mír je možný navzdory všemu, protože je vepsán do původního Božího plánu. Víme, že Bůh chtěl pro lidstvo stav míru, harmonie, a ten základ vložil do samé podstaty člověka stvořeného k jeho obrazu. I když tato harmonie byla rozbita hříchem, ten původní plán přetrvává," říká P. Knichal a připomíná slova encykliky Pavla VI. Populorum Progressio o tom, že úsilí o mír je snahou o obnovu původního Božího řádu a odpovědnost za jeho šíření má každý jednotlivec.

"Oslavy Dne vítězství si připomínáme i proto, abychom si uvědomili, že svoboda, mír v našem národě nejsou takovou samozřejmostí, jak se nám dnes může zdát," pokračuje komentář. "Ta svoboda stojí na odvaze a vlastenectví lidí, pro které svoboda a mír byly hodnotami hluboce zakořeněnými v jejich nitru. Hodnotami, pro které dokázali položit vlastní život i za hranicemi své vlasti," uvádí Jaroslav Knichal, podle něhož takto - jako odpovědnost za svobodu a mírový život své země - svou službu chápou i současní čeští vojáci, kteří slouží v zahraničních misích. V komentáři připomíná, že jako služebníky míru označil vojáky nasazené v operacích pro urovnání konfliktů i papež Benedikt XVI. ve svém poselství ke Světovému dni míru 2006, vojenské kaplany vyzývá k tomu, aby "zůstali věrnými hlasateli pravdy míru."

Jaroslav Knichal uzavírá: "Každý z nás ať se stane hlasateli pravdy míru - v každé situaci, v každém prostředí, ve kterém se právě nachází. Ať svoboda a mír jsou hodnotami hluboce zakořeněnými v našem nitru a tak společně naplňujeme onen původní Boží plán."

Komentář jsme v premiéře vysílali v květnu 2012.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony