Zemřel biblista Berger, razil mystickou a spirituální četbu Nového zákona

Zemřel biblista Berger, razil mystickou a spirituální četbu Nového zákona
9. června 2020 Události Autor: Filip Breindl

Ve věku 79 let zemřel významný světový biblista, německý teolog Klaus Berger. Na univerzitě v Heidelbergu se zaměřoval na Nový zákon, mimo jiné zkoumal dataci jednotlivých knih a rozvíjel výklad Písma svatého jako primárně duchovního textu s výzvou následovat Ježíše. "Vždycky říkal a je to jeho odkazem, že předpokladem porozumění Písmu a pro práci s Písmem je hluboká spiritualita," poznamenal P. David Bouma, autor knihy "Provokatér Klaus Berger: kritika východisek současné novozákonní exegeze v díle Klause Bergera a její možné využití ve fundamentální teologii".

"Provokoval, psal třeba o brutálním Ježíši, chtěl zkrátka svého čtenáře a badatelského kolegu znepokojovat a bylo to fajn," popisuje David Bouma. Berger působil na evangelické teologické fakultě univerzity v Heidelbergu. Před odchodem do penze prohlásil, že se vždy pokládal za katolíka žijícího v protestantské církvi. Podle manželky, jazykovědkyně Christiane Nordové, naposledy vydechl na svém nejoblíbenějším místě - u psacího stolu v pracovně. "Pro něj byl důležitý rozměr toho, čemu říkal mystická četba Nového zákona. Smyslově zachytitelný dotek Boží lásky pro něj byl nejdůležitější vrstvou těchto textů. Proti jednostranně vyhrocené historické kritice novozákonních textů doporučuje spirituální četbu," vysvětluje teolog Bouma.   

1. dubna měl Klaus Berger na Katolické teologické fakultě v Praze vystoupit s přednáškou o Ježíšově humoru, tento záměr se neuskutečnil kvůli epidemii koronaviru. "Poznal jsem ho jako člověka nesmírně milého a zajímavého. Doufám, že něco z jeho knih bude přeloženo do češtiny a že nás jeho dílo bude orientovat k spoustě krásných věcí, které se v teologii a církvi dějí na západ od našich hranic," uzavírá svou vzpomínku na Klause Bergera P. David Bouma.  

foto: Wikipedia

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony