Z výročí 6. března 2009

6. března 2009 Události Autor: Kateřina Vitouchová

V České republice je 6. březen tradičně Dnem jódu.

Před 255 lety se narodila koncertní pěvkyně, sopranistka Josefina Dušková - žačka a žena skladatele Františka Xavera Duška. Vynikla hlavně jako interpretka písní a árií Wofganga Amadea Mozarta [mócarta], který pro ni napsal árii Můj krásný plameni, sbohem.

Před 140 lety Dmitrij Ivanovič Mendělejev v časopise Ruské chemické společnosti zveřejnil práci "Vztah vlastností prvků k atomovým hmotnostem" o periodickém zákonu chemických prvků. Ty seřadil do periodické tabulky. Mendělejevovo uspořádání prvků jako projev pochopení přirozeného vztahu mezi nimi později potvrdilo studium rentgenových spekter a kvantová mechanika.

120 let nás dělí od narození herce Eduarda Kohouta. Jeho životní pouť skončila v roce 1976.

Před 110 lety německá firma Friedrich Bayer a spol. získala patent na synteticky připravenou kyselinu acetylsalicylovou – aspirin.

Před 80 lety skonal prozaik Josef Holeček, který v obsáhlé kronice Naši zachytil život na jihočeském venkově. Přeložil lidovou slovesnou tvorbu jižních a východních Slovanů a veliký finský epos Kalevala.

Před 70 lety přišel na svět americký podnikatel, který uvedl na trh přenosné počítače, Adam Osborne. Zemřel v roce 2003.

6. března 1990 Česká národní rada přijala zákon o změně názvu státu z České socialistické republiky na Českou republiku.

15 let uplynulo od smrti gruzínského režiséra Tenziga Abuladzeho. Zpočátku byl ovlivněn italským neorealismem. Později točil filmy o mravní odpovědnosti člověka, odsuzoval jakoukoli formu diktatury. Za všechny jeho snímky jmenujme tři: Prosba, Strom přání, Pokání.

Před 6 lety v Itálii vyšla sbírka poetických meditací Jana Pavla II., Římský triptych. V češtině vydalo tuto „duchovní závěť“ minulého papeže Karmelitánské nakladatelství.

Před rokem zemřel bývalý hokejový útočník a trenér Stanislav Konopásek.

40. narozeniny slaví italský duchovní v Česku, P. Stefano Pasquero z Bratrstva misionářů svatého Karla Boromejského - farní vikář v Praze na Vyšehradě.

Gratulace k pětašedesátinám přijímá vynikající britsko-novozélandská sopranistka Kiri Te Kanawa. 71 let má ode dneška italský arcibiskup Francesco Coccopalmerio – předseda Papežské rady pro výklad právních textů. Kodex kanonického práva přirovnává k malbě, která zobrazuje identitu a poslání každého věřícího ve společenství církve.

Požehnaného věku 94 let se dnes dožívá osobní arciděkan P. Bedřich Ťupa z pražské arcidiecéze.