Z výročí 29. srpna 2008

29. srpna 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

Státní svátek mají na Slovensku. Na tento den připadá 64. výročí Slovenského národního povstání proti totalitnímu fašistickému státu.

Před 475 lety, 29. srpna 1533, španělští dobyvatelé popravili Atahualpu - posledního panovníka Inků. Tím zanikla Incká říše.

Před 105 lety se narodil přední český violoncellista Josef Šimandl - člen Českého noneta, jednoho z nejstarších komorních souborů na světě. Zemřel v roce 1981.

Před 100 lety přišel na svět vážený francouzský spisovatel Robert Merle. Proslul psychologickou studií ”vzorného” nacisty, románem Smrt je mým řemeslem. Skonal v roce 2004.

12. výročí znovuobnovení činnosti si dnes připomíná Domov svatého Karla Boromejského v Praze-Řepích. Založily ho Milosrdné sestry svatého Karla Boromejského roku 1860 původně pro péči o sirotky. Teď spojuje čtyři světy: řeholnic, nemocných lidí, odsouzených žen a civilních zaměstnanců.

85 let se dožívá výrazná postava světové kinematografie, britský režisér, herec a producent sir Richard Attenborough. Na stříbrném plátně se objevuje už od počátku 40. let. Režijně debutoval [debitoval] na sklonku 60. let kladně přijatou protiválečnou satirou Jaká to rozkošná válka! Uznání si získal hlavně monumentální osmioscarovou epopejí Gándhí z roku 1982. Výpravné životopisné filmy se staly jeho doménou, jmenujme tituly Mladý Winston, Chaplin, příběh spisovatele C. S. Lewise Krajina stínů nebo snímek Láska a válka o životě spisovatele Ernesta Hemingwaye.

60. narozeniny slaví 70. nástupce svatého Metoděje, olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Jan Graubner - předseda České biskupské konference; protektor Matice svatohostýnské a Matice velehradské. Narodil se v Brně, vyrůstal ve Strážnici a tam i maturoval. Ke studiu teologie zprvu nemohl být přijat, protože neměl dělnický původ. Rok tedy pracoval jako dělník v ZPS v tehdejším Gottwaldově. Po absolvování Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Olomouci přijal kněžské svěcení v červnu 1973. Působil v duchovní správě ve Zlíně a Valašských Kloboukách, od roku 1982 byl farářem ve Vizovicích, Provodově a v Horní Lhotě. Patřil mezi iniciátory Desetiletí duchovní obrody národa, vyhlášeného roku 1987 kardinálem Františkem Tomáškem. Titulárním biskupem tagarijským a světícím biskupem olomouckým ho jmenoval Svatý otec Jan Pavel II. v březnu 1990, arcibiskupem pak v září 1992. V České biskupské konferenci, jíž předsedá, je také delegátem pro charitu a misie. Heslem pastýřské služby Mons. Graubnera je pobídka Matky Boží Panny Marie, zachycená v evangeliu: “Co vám řekne, učiňte”. Liturgii na poděkování Bohu za 60 let života a 35 let kněžství bude sloužit se spolubratry českými a moravskými biskupy v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 30. srpna od 10.30.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony