Z výročí 28. listopadu 2008

28. listopadu 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

97 let by se dnes dožil výjimečný básník, dramatik a překladatel Václav Renč - muž hluboké víry, vězeň komunismu. Od roku 1948 nesměl publikovat. Jedenáct let trpěl v těžkém žaláři po vykonstruovaném procesu. Roku 1969 napsal Popelku Nazaretskou. K jejímu prvnímu vydání uvedl: "Tahle skladba vznikala a slovo od slova byla zapsána do paměti už před mnoha lety, tam, v nejnaprostější samotě, to je už ve vyšetřovacích vazbách. Stovky a stovky muklů ji znali zpaměti buď částečně nebo celou, v nesčetných opisech obíhala po světě už dávno předtím, než já jsem se vrátil domů. A tak přemnozí jen čekali na nepravděpodobnou chvíli, kdy snad přece jen knižně vyjde. Vychází tak, jak mi v těch samotách byla darována, zcela doslovně darována, proto jsem se neodvážil změnit, když šla do tisku, ani slůvko, třeba by se zdálo (a mně prvnímu), že tu i onde by byla na místě menší korektura. Nic na těch okolnostech neromantizuju, milý pane, je to tak, jak to je, a jsem si vědom celé řady mimořádností - včetně kladného světla útěchy a překonávání temnot světlem milosti." Václav Renč byl povolán na věčnost v roce 1973.

Před 65 lety v Teheránu začala konference Velké trojky - nejvyšších představitelů Spojených států, Sovětského svazu a Velké Británie. Vedoucí mocnosti protihitlerovské koalice v zastoupení Roosevelta [rúzvelta], Stalina a Churchilla během 3 dnů rozhodli o společném postupu vůči nacistickému Německu a poválečné spolupráci na udržení míru a bezpečnosti. Dohodli zároveň otevření 2. fronty v západní Evropě nejpozději do 1. května 1944, poválečné hranice Polska a další. Stalin přislíbil, že Sovětský svaz po porážce německé armády vyhlásí válku Japonsku. Teheránská konference předznamenala jednání v Dumbarton Oaks u Wahingtonu, která položila základy OSN.

Před 70 lety zazněla poprvé ruská píseň Kaťuša básníka Michaila Isakovského a skladatele Matveje Blantěra.

28. listopadu 1989 se delegace Národní fronty a vlády vedené Ladislavem Adamcem a Občanského fóra v čele s Václavem Havlem dohodly na vytvoření koaliční vlády a na změně tří článků ústavy: článku 4 o vedoucí úloze KSČ ve společnosti, článku 6 o Národní frontě a článku 16 o výchově v duchu marxismu-leninismu.

Právě před 10 lety v Lidicích slavnostně otevřeli Ekumenické středisko sociálních, kulturních a duchovních služeb Oáza.

100. narozeniny slaví francouzský vědec Claude Lévi-Strauss, označovaný za patriarchu strukturální antropologie. Jeho klíčové dílo - Myšlení přírodních národů - přináší nový pohled na mýty, pohádky a báje. V češtině vyšla i zajímavá kniha rozhovorů Setkání Lévi-Strauuse s Tolkienem.

Gratulace k šedesátinám dnes přijímá polská režisérka Agnieszka Hollandová.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony