Z výročí 27. listopadu 2008

27. listopadu 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

Ve Spojených státech je čtvrtý listopadový čtvrtek už od roku 1621 Dnem díkůvzdání. Slaví se na památku přežití první zimy a sklizně první úrody prvními evropskými osadníky v Americe.

27. listopadu 1321 skonala princezna Kunhuta Přemyslovna – prvorozená dcera Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské, představená kláštera svatého Jiří na Pražském hradě, objednavatelka skvostného rukopisu známého jako Pasionál abatyše Kunhuty. Ten patří mezi národní kulturní památky.

Před 90 lety, v pouhých čtyřiatřiceti letech, zemřel malíř, grafik, kreslíř a výtvarný kritik Bohumil Kubišta. Umělecké vzdělání získal soukromým studiem, nejvíce podnětů na studijních cestách do Florencie a Paříže. Spolu s Emilem Fillou, Otakarem Kubínem a dalšími byl členem skupiny Osma, která se hlásila hlavně k expresionismu a fauvismu. Sám prošel od expresionismu až k takzvanému kuboexpresionismu. Jeho obrazy patří k nejoceňovanějším dílům českých mistrů počátku minulého století. Krátce po skončení 1. světové války, jíž se aktivně zúčastnil jako dělostřelec, Kubišta podlehl epidemii španělské chřipky.

27. listopadu 1989 se v celém Československu konala dvouhodinová generální stávka na podporu požadavku politických reforem. Měla motto: Konec vlády jedné strany. Na náměstích probíhaly manifestace, organizované většinou místními Občanskými fóry, lidé nosili na oděvech trikolóry v národních barvách. Probíhaly debaty o dalším možném společenském vývoji. Ministerstvo kultury ČSR v ten den oznámilo, že ve fondech knihoven se s okamžitou platností uvolňuje zbývající část veřejnosti dosud nepřístupné literatury - s výjimkou děl propagujících fašismus, války a násilí.

Před 55 lety skonal americký dramatik Eugene Gladstone O'Neill - nositel Nobelovy ceny za literaturu. Proslul zejména dramaty Smutek sluší Elektře a Cesta dlouhým dnem do noci.

Právě před 25 lety začal platit nový Kodex církevního práva.

Před 4 lety papež Jan Pavel II. předal relikvie svatých Řehoře Naziánského a Jana Zlatoústého ekumenickému patriarchovi z Konstantinopole, Bartoloměji I.. Nóta papežského úřadu pro liturgické slavnosti k tomuto aktu ve vatikánské bazilice zdůraznila, že předání odráží „přání západní a východní církve kráčet společně k daru viditelné jednoty, aby svět uvěřil v Krista, jediného Spasitele.“

80 let se dnes dožívá hudební a divadelní teoretik, kritik a překladatel, profesor Ivan Vojtěch z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, specialista na hudbu 19. a 20. století.

85. narozeniny slaví herečka Antonie Hegerlíková – nezapomenutelná maminka F. L. Věka z televizního seriálu, držitelka ceny Thálie za celoživotní činoherní mistrovství. Na profesionálním jevišti začínala v roce 1940 u Vlasty Buriana, v letech 1946 až 2004 byla členkou Divadla na Vinohradech.

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonáta pro flétnu a basso continuo g moll - Andante; Autor: Richter František Xaver; Sóla: Válek Jiří - flétna, Knoblochová Monika - cembalo, Nouzovský Petr - violoncello
02:00Za 5 pět
02:46Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba
05:30Písničky pro sváteční...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony