Z výročí 26. listopadu 2008

26. listopadu 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

 

Před 165 lety se narodil provinciál augustiniánů a zemský poslanec, P. Alipius Josef Tonder. Na věčnost byl povolán v roce 1920.

Před 65 lety zemřel jeden z tvůrců českého těsnopisu, Alois Herout.

26. listopadu 1965 papež Pavel VI. v apoštolském listu Praga Urbs prohlásil svatého Vojtěcha za předního patrona pražské arcidiecéze.

Před 40 lety Valné shromáždění OSN schválilo Mezinárodní konvenci o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti míru, lidstvu a lidskosti. V platnost vstoupila 11. listopadu 1970.

Před 25 lety Kongregace pro nauku víry vydala prohlášení Quaestium est. V dokumentu jednoznačně potvrdila všechny dosavadní církevní výhrady vůči členství katolíků v zednářských lóžích, když napsala: „Negativní soud církve vůči zednářským společnostem zůstává nezměněn, neboť jejich principy byly vždy chápány jako neslučitelné s církevním učením; proto vstup do nich zůstává nadále zakázán. Katolíci, kteří jsou členy zednářských organizací, jsou ve stavu těžkého hříchu a nemohou přistupovat k eucharistickému stolu.“

Právě před 19 lety jednala delegace Národní fronty a federální vlády vedená Ladislavem Adamcem se zástupci Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Toto jednání o konci komunistické totality v zemi bylo označeno za "začátek dialogu". Téhož dne, 26. listopadu 1989, začalo dvoudenní mimořádné zasedání ÚV KSČ. Odvolalo vysoké funkcionáře Štěpána, Zavadila a Lenárta. Proti jejich znovuzvolení se totiž krátce před tím zvedla vlna nesouhlasu ze základních organizací. Zasedání dále zvolilo 7 nových členů předsednictva a svolalo mimořádný sjezd komunistické strany na 26. leden 1990. Karel Urbánek doporučil vytvořit na základně Národní fronty širokou politickou koalici stran, společenských organizací a občanských sdružení, kterým jde o socialismus.

Před rovnými 14 lety papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem pražského arcibiskupa Miloslava Vlka.

26. listopadu 2004 byl povolán na věčnost P. Zdeněk Čížkovský z kongregace misionářů oblátů Neposkvrněného početí Panny Marie, náš první národní ředitel Papežských misijních děl po pádu komunismu. Poúnorový uprchlík působil až do konce zdejší rudé totality v jižní Africe, mimo jiné mezi domorodci z kmene Zulu (to znamená „nebeští lidé“). Po desetiletích exilu se vrátil a v dubnu 1991 ve vlasti obnovil oblátskou rodinu. Sloužil v Kroměříži a v Klokotech u Tábora, pochován je na kroměřížském hřbitově. Karmelitánské nakladatelství věnovalo otci Čížkovskému knihy V Africe mi říkali Sípho a Než krokodýl spolkne stín.

Před rokem skončila životní pouť vynikajícího psychiatra Jaroslava Skály, zakladatele první protialkoholní záchytné stanice na světě v pražské nemocnici u Apolináře. Do roku 1994 stál v čele Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii, kterou spoluzaložil. Na otázku, zda spatřuje v alkoholu také něco pozitivního, docent Skála odpověděl: „Nenašel jsem na něm nikdy nic, co by zároveň nebylo někde jinde.“

Šedesátiny dnes slaví náš přední filmový výtvarník a režisér animovaných filmů Jiří Barta - tvůrce loutkových snímků jako Zaniklý svět rukavic a Krysař. Po Adolfu Hoffmeisterovi vede ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, jejímž je profesorem. Nedávno dokončil natáčení celovečerní animované pohádky, příběhu odložených hraček, nazvaného Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonata G dur pro flétnu a basso continuo - Vivace; Autor: Čart Jiří; Sóla: Ambrosi Michaela - flétna
02:00Za 5 pět
02:46Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba
05:30Písničky pro sváteční...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony