Z výročí 25. listopadu 2008

25. listopadu 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

"Zaslal jsem poselství všemu lidu Československa a za jeho každým slovem stojím. V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa. Nikdo z nás by neměl zůstat stranou, když jde o lepší budoucnost národa. Prosím vás, abyste v tyto dny spojovali odvahu s moudrostí a odmítali cestu násilí." – Snad jste poznali památná slova kardinála Františka Tomáška. Pronesl je právě před 19 lety, v závěru bohoslužby ke kanonizaci Anežky Přemyslovny ve svatovítské katedrále. Poděkovat Bohu za svatořečení a prosit za budoucnost vlasti přišly na Hradčany desetitisíce lidí; většina jich sledovala průběh slavnosti z reproduktorů venku. 25. listopadu 1989 také manifestovalo na osm set tisíc lidí na Letné na podporu Občanského fóra a studentů, proti komunistické totalitě.

25. listopad je už tradičně Světovým dnem proti násilí na ženách. Ustanovila ho konference OSN o lidských právech v roce 1993 na památku sester Mirabelových, které zavraždil režim dominikánského diktátora Trujilla.

Salesiánská rodina po celém světě si připomíná 152 let od skonu matky svého svatého zakladatele, ctihodné Markéty Boskové – kandidátky blahořečení.

25. listopadu 1881 se narodil blahoslavený Jan XXIII. – papež, který svolal Druhý vatikánský koncil. Na věčnost odešel v roce 1963. Velikost pontifikátu tohoto mimořádně prozíravého Petrova nástupce odráží i řada encyklik jako Mater et Magistra nebo Pacem in Terris. Sám Jan XIII. za svou jedinou životní zásluhu považoval bezvýhradné naslouchání Boží vůli. Jeho ranní modlitba vždy obsahovala i prosbu "za jiskřičku humoru, kterého je také zapotřebí".

Před 120 lety byl položen základní kámen novogotického kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech. Působivá trojlodní bazilika z režných cihel se dvěma šedesátimetrovými věžemi na vstupním průčelí je dominantou pražského náměstí Míru, zbudovali ji podle projektu architekta Josefa Mockera za značné finanční pomoci spolku pro podporu stavby. Chrám byl vysvěcen v říjnu 1893.

Před 16 lety poslanci Federálního shromáždění přijali ústavní zákon o zániku Československa k 31. prosinci 1992.

48. narozeniny slaví jedna z nejúspěšnějších křesťanských interpretek, americká zpěvačka Amy Grant.

Za 91 let života dnes Bohu děkuje italský kardinál Luigi Poggi – emeritní protodiakon kardinálského kolegia a někdejší archivář Vatikánských tajných archivů. V 80. letech vedl jako apoštolský nuncius Svatého stolce pro zvláštní úkoly většinu rozhovorů s vedením komunistického Československa.

86 let se dožívají náš přední klavírista a skladatel Ilja Hurník a Mons. Erich Pepřík - bývalý generální vikář olomoucké arcidiecéze, sídelní kanovník olomoucký.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony