Z výročí 1. září 2008

1. září 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

Je pondělí 1. září - Světový den míru. Letos připomíná 69. výročí napadení Polska fašistickým Německem, rozpoutání 2. světové války.

V pravoslavném církevním kalendáři je 1. září Dnem vděčnosti a modliteb za stvoření.

1. září 720 odešel na věčnost první opat kláštera v Provence – svatý Jiljí, původem Řek. V lidové tradici se počítal mezi 14 pomocníků v nouzi.

Před 495 lety, 1. září 1513, Vasco Núnez de Balboa vyplul z kolonie Darién v Panamě. Na této výpravě objevil Tichý oceán.

Před 410 lety Rudolf II. povýšil Hradčany na královské město. Současně vznikla chudinská čtvrť Nový svět. Hradčany jako třetí pražské město byly založeny kolem roku 1320 a jako poddanské město podléhaly až do roku 1592 purkrabímu Pražského hradu. Rozkládaly se jen v nevelkém prostoru kolem Hradčanského náměstí. Karel IV. území Hradčan rozšířil připojením Pohořelce, Strahova a části Petřína a opevnil je novými hradbami.

Před 145 lety, 1. září 1863, byla v Praze zahájena diecézní synoda - první od roku 1605.

Na podnět švýcarského obchodníka Henriho Dunanta před 145 lety vznikla dobrovolná organizace zdravotní služby, Mezinárodní červený kříž. Pomáhá raněným, nemocným a válečným zajatcům za ozbrojených konfliktů a obětem katastrof. V podmínkách míru učí třeba děti prevenci úrazů, zajišťuje vodní záchrannou službu. Podílí se na rozvoji mezinárodního humanitárního práva. U nás působí od roku 1919. V letech 1917, 1944 a 1963 dostal Mezinárodní červený kříž Nobelovu cenu míru.

Před 140 lety byl zahájen provoz na železniční trati Plzeň-České Budějovice.

Z hospodářské fakulty Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze právě před 55 lety byla zřízena Vysoká škola ekonomická. Téhož dne byla zřízena Vysoká škola strojní v Liberci, nynější Technická univerzita.

1. září 1991 v Československu nabyl účinnosti zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, schválený Federálním shromážděním v červenci.

Právě před rokem se francouzský kardinál arcibiskup Jean-Louis Tauran ujal služby předsedy Papežské rady pro mezináboženský dialog.

79. narozeniny slaví jezuita P. Josef Koláček – bývalý dlouholetý vedoucí a dosud redaktor české sekce Vatikánského rozhlasu. Přejeme a vyprošujeme mu vše dobré od Boha!

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony