VORP spolupracuje s ministerstvem školství

7. prosince 2010 Události Autor: Michal Giacintov

Ministr školství Josef Dobeš se v Brně sešel se zástupci Výboru na obranu rodičovských práv (VORP) a Asociace center pro rodinu (ACER). Ze schůzky vyplynulo, že ministr považuje tyto organizace za své partnery při práci na zvýšení kvality výchovy i vzdělání dětí. Své dojmy z této schůzky Proglasu poskytla mluvčí výboru Anna Brychtová.

Na páteční schůzce zástupci VORPu informovali ministra školství Josefa Dobeše o svých zkušenostech s plněním jeho srpnového pokynu ředitelům škol, aby při výuce sexuální výchovy respektovali stanoviska rodičů. Ředitelé i rodiče se dostávali do velkých obtíží s případným vyjmutím dětí z výuky, protože je podle Rámcového vzdělávacího programu stále povinná: „Pan ministr slíbil, že se podívá na to, aby ředitelé mohli děti z hodin sexuální výchovy uvolňovat, pokud si rodiče nebudou přát, aby byly přítomny na hodině,“ uvedla Anna Brychtová (audio WAV)uvedla Anna Brychtová, mluvčí VORPu.  

Snahou zástupců sdružení je také zařazení sexuální výchovy do etické výhovy. Na tomto bodu se shodli i s ministrem školství. Zástupci VORPu jej požádali  o odejmutí schvalovací doložky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy několika učebnicím sexuální výchovy, které rodiče považují za nevhodné, a mají i podle posudku psychologa závažné nedostatky.

Zástupci Asociace center pro rodinu podle zprávy vydané VORPem hovořili především o obsahu sexuální výchovy. Škola podle nich „nemá odnímat rodinám právo na sexuální výchovu dětí a nahrazovat ji školní výukou, ale naopak podporovat rodiče v tom, aby poučení poskytovali dětem doma, v přirozeném prostředí, kam patří. Škola by měla děti vyučovat pouze nezbytné minimum, na kterém se shodne celá společnost.“

„Pan ministr je především rád, že jako rodiče se zajímáme o výchovu dětí a o to, co se vlastně učí ve škole. V tomto nás považuje za partnery,“ uvedla Anna Brychtová.  (audio MP3)uvedla Anna Brychtová. Brněnská schůzka VORPu s ministrem školství nebyla první. Podobné setkání obou stran se uskutečnilo už v srpnu. „Bylo by dobré aby na ministerstvu byl určen někdo, kdo by s námi spolupracoval dál a projednával s námi konkrétní otázky“ přeje si Anna Brychtová (audio MP3)přeje si Anna Brychtová. „Je nám jasné, že se s námi nemůže pořád setkávat pouze ministr.“


Výbor na obranu rodičovských práv (VORP) je občanským sdružením rodičů.  Do povědomí veřejnosti vstoupil v srpnu tohoto roku, kdy dosáhl stažení nevhodné metodické příručky Sexuální výchova - vybraná témata ze základních škol. Po dosažení svého prvního cíle se sdružení nyní soustředí na obecnější bod svého programu, jímž je obrana proti všem ideologickým vlivům pronikajícím do škol bez vědomí rodičů.

Asociace center pro rodinu (ACER) je  členem členem Vídeňského výboru nevládních neziskových organizací (Vienna NGO Committee on the Family) a viceprezidentem Federace katolických rodinných svazů v Evropě. Jejím hlavním cílem je prosazování prorodinných hodnot ve společnosti.

 

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony