Vlastimil Kročil přijal svěcení a ujal se biskupské služby v Budějovicích

13. června 2015 Události Autor: Filip Breindl

Jako prvního z českých a moravských biskupů, které do služby povolal papež František, přivítal Vlastimila Kročila kardinál Dominik Duka. Před polednem dosavadnímu administrátorovi farnosti Veselí nad Lužnicí udělil v českobudějovické katedrále svatého Mikuláše biskupské svěcení a uvedl ho do čela zdejší diecéze.

"Když jsem 20. září 1988 opouštěl svou vlast, abych uskutečnil touhu stát se knězem, přemýšlel jsem, kam mne jednou služba Bohu zavede. Uvědomoval jsem si tenkrát, že návrat domů nebude možný.  Dnes vidím, že Bůh vševědoucí plán měl - je to českobudějovická diecéze, založená právě 20. září, byť o mnoho let dříve před mou emigrací," řekl v závěru slavnostní mše biskup Kročil, který poděkoval všem, kdo mu pomáhali na jeho cestě ke kněžství vedoucí přes emigraci do Itálie.

Hlavním světitelem byl pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Spolu s ním se na svěcení podíleli všichni přítomní biskupové včetně zahraničních hostů, zvláštním způsobem pak apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza a předchůdce otce Kročila na českobudějovickém biskupském stolci, emeritní biskup Jiří Paďour. Kardinál Duka v kázání poukázal na výzvy a hrozby související s proměnou současného světa a zdůraznil charakter služby jako hlavní znak biskupského úřadu: "Jedině tehdy, když dokážeme jeden druhému sloužit, jedině tehdy, když dokážeme být darem druhému, pak jsme těmi, kdo má účast na Ježíšově kněžství, kde on je obětí i obětníkem (...) Když si uvědomíme pronásledování křesťanů ve světě, víme, že žijeme ve světě, který potřebuje muže, ženy, kněze, jáhny i biskupy, kteří dovedou říci jedinému knězi Nového zákona, jenž je obětujícím i obětí, ano, jsem zde, abych sloužil," řekl kardinál Dominik Duka.   

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony