Vatikán k vyhlášení nezávislosti Kosova

18. února 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

„V této chvíli Svatý stolec, věrný svému morálnímu a duchovnímu poslání i v rámci mezinárodního uspořádání, vyzývá všechny, zvláště zodpovědné politiky Srbska a Kosova, k rozvážnosti a umírněnosti, aktivnímu úsilí za odvrácení všech extremistických reakcí a násilných proudů a k vytvoření předpokladů pro budoucí cesty respektu, smíření a spolupráce. (…) Svatý otec Benedikt XVI. ujišťuje národy Srbska a Kosova o své osobní blízkosti a vroucích modlitbách v tomto klíčovém momentu jejich dějin.“

Svatý stolec reagoval na vyhlášení nezávislosti Kosova v neděli 17. února 2008 oficiálním prohlášením: „Je známo, že během krize v Kosovu v roce 1999 se Svatý stolec vícekrát zasadil na diplomatické a humnitární úrovni o principy, které měly napomáhat vztahům mezi lidmi a národy a pomoci uprchlíkům v souladu s platnými mezinárodními normami. Následně se Svatý stolec s jediným cílem – podporou stability a pokojného soužití – vyhýbal nuceným řešením a aktivně podporoval přímá vyjednávání mezi Bělehradem a Prištinou, která by směřovala k definování realistické a vzájemně se respektující dohodě v souladu s oboustrannými zájmy. Během vyjednávacího procesu, který se rozvíjel v uplynulých dvou letech, Svatý stolec s uspokojením sledoval dosažené dohody, týkající se mnohých technických otázek a vyzýval k politické vůli a flexibilitě k nalezení definitivního vyřešení právního statusu území Kosova. Svatý stolec bude i nadále pozorně sledovat situaci, který vznikla vyhlášením nezávislosti Kosova (na základě doporučení obsažených v plánu zprostředkovatele OSN Martiho Ahtisaariho) a zároveň hodnotit případné požadavky, které by z této události mohly vyplývat. V této chvíli Svatý stolec, věrný svému morálnímu a duchovnímu poslání i v rámci mezinárodního uspořádání, vyzývá všechny, zvláště zodpovědné politiky Srbska a Kosova, k rozvážnosti a umírněnosti, aktivnímu úsilí za odvrácení všech extremistických reakcí a násilných proudů a k vytvoření předpokladů pro budoucí cesty respektu, smíření a spolupráce. Svatý stolec zdůrazňuje, že mimořádná pozornost musí být věnována ochraně demokracie a zákonů, uplatňování mezinárodních standardů, vztahujících se k respektování práv menšin a všech obyvatel, bez ohledu na etnickou příslušnost, náboženství, jazyk či národnost; ochraně umělecko-kulturního křesťanského dědictví a podpoře regionální stability v Kosovu. Zároveň vyjadřuje naději na důsledné úsilí mezinárodního společenství v uvedeném smyslu. Svatý otec Benedikt XVI. ujišťuje národy Srbska a Kosova o své osobní blízkosti a vroucích modlitbách v tomto klíčovém momentu jejich dějin.“

Zdroj: Zenit, Vatikánský rozhlas

NyníPísničky před svítáním
Píseň: Cesty, ktoré nevedú nikam (2020); Interpret: Živé kvety; Album: Živé kvety: Cesty, ktoré nevedú nikam
05:00Písně
05:27Myšlenka na den
05:30Písně
05:45Radio Vatikán
06:00Dnešní evangelium
06:05Ranní chvály

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony