V pražské arcidiecézi se do synody zapojilo 2000 lidí z osmdesáti farností

V pražské arcidiecézi se do synody zapojilo 2000 lidí z osmdesáti farností

Pražská arcidiecéze a českobudějovická diecéze dnes představily dokumenty shrnující výstupy ze synodních skupinek. V hlavním městě se tak stalo při shromáždění, které začalo mší svatou v 9 hodin v katedrále svatých Víta, Václava, Vojtěcha. Tu celebroval pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer. Bohoslužba se dopoledne konala i v českobudějovické katedrále svatého Mikuláše, předsedal jí diecézní biskup Vlastimil Kročil.

„Do synodální cesty se na území pražské arcidiecéze zapojilo celkem 81 farností z celkových 150. Vzniklo zde 205 skupinek, v nichž se zapojilo do činnosti na 2000 lidí. Nejvíce výstupů vzniklo ve farnosti u kostela Panny Marie Královny míru v Praze-Lhotce, nejvíce skupinek pak působilo ve farnosti u kostela svaté Terezie od Dítěte Ježíše v Praze-Kobylisích,“ řekl pro Proglas k pražské synodě mluvčí arcibiskupství Jiří Prinz. A doplnil, že většina skupinek čítala 5 až 9 či 10 až 15 členů. Skupinky pak nejhojněji vycházely z prostředí farnosti, v malé míře se přihlásila společenství, která nejsou vázána na konkrétní farnost. Sešlo se i několik neformálních skupinek. „Z hlediska příslušnosti k církvi byli v téměř všech skupinách zastoupeni v největší míře katolíci, pak také evangelíci. Ostatní církve byly zastoupeny jen velmi málo,“ doplnil za pražskou arcidiecézi. Pracovní dokument dnes přítomní účastníci připomínkovali a finální verze syntézy bude zveřejněna přibližně za tři týdny.