V Holešově vzniká Pamětní síň svatého Jana Sarkandera

V Holešově vzniká Pamětní síň svatého Jana Sarkandera
26. března 2020 Události Autor: Hana Kašpárková

V oratoři filiálního kostela sv. Anny v Holešově vzniká Pamětní síň svatého Jana Sarkandera. Stálá expozice má připomenout nedávné 400. výročí mučednické smrti bývalého holešovského faráře, jehož ostatky budou součástí výstavy.

O výběru prostor ve čtvrtek informovalo Městské kulturní středisko. Světcův život výstava představí z různých úhlů pohledu. „Je tam záznam doby, okolnosti jeho života i jeho životopis. Doplnit bychom chtěli i velkoformátové historické obrazy z jeho života i výjevy z mučení,“ řekla Proglasu Dana Podhajská z Městského kulturního střediska. Ústředním motivem výstavy však bude relikviář s ostatky světce. „Důraz je kladený na to, aby bylo téma srozumitelné i pro mladší generace a děti,“ doplnila Podhajská.  

Na projektu Pamětní síně sv. Jana Sarkandera v oratoři sv. Anny spolupracuje Městské muzeum a galerie v Holešově, Město Holešov a Římskokatolická farnost v Holešově. Slavnostní otevření se původně plánovalo na Dny města Holešova, nyní je však odsunuto na neurčito.

Jan Sarkander zemřel 17. března 1620 v Olomouci. Blahoslaveným byl prohlášen v roce 1859, svatořečen v květnu 1995 papežem Janem Pavlem II. Zemřel na následky mučení a tlaku na porušení zpovědního tajemství v době českého stavovského povstání a následných válečných událostech. O jeho životě pojednává kniha Svatý Jan Sarkander, kterou sepsal kolektivu autorů pod vedením prostějovského historika Karla Kavičky.

 

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony