V Brně na Petrově sloužil biskup mši k oslavám 240 let diecéze

V Brně na Petrově sloužil biskup mši k oslavám 240 let diecéze
2. prosince 2017 Události Autor: Petr Pospíšil

Biskup Vojtěch Cikrle dnes v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla na Petrově sloužil mši, která završila celoroční oslavy 240 let od založení Biskupství brněnského.

To vzniklo v roce 1777 na podnět císařovny Marie Terezie a na základě buly papeže Pia VI., jenž povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství, a na jihozápadě Moravy se vyčlenila brněnská diecéze.

Cikrle, který letos oslavil 71. narozeniny, je v úřadě již od roku 1990. Po listopadové revoluci v roce 1989 si jako svůj úkol vytknul pomoc rodině a farnosti. Církevní život se stal tehdy po čtyřicetiletém útlaku opět svobodný. Zhodnotil, v jaké je po 27 letech svobodného života diecéze kondici. "U sportovců se (kondice) prověřuje v závodech a platí to i o diecézi. Projevuje se v její životnosti. Možná nejsme první, ale určitě jsou i diecéze za námi. Díky Bohu, povolaní k výkonu kněžství jsou, ale mohlo by jich být víc," řekl Cikrle. Připomenul, že diecéze se stará nejen o rodinu a farnosti, ale po revoluci mohly vzniknout i charity a rozvíjela se například péče o mládež či o staré lidi.

Velká část oslav se konala letos na konci školního roku v červnu, kdy na nebe vzlétlo nad Petrovem 240 barevných balonků a večer tehdy sloužil mši symbolicky olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Počátky chrámu na Petrově spadají do 70. let 12. století. Během gotiky prošel několika přestavbami a kolem roku 1500 se zasvěcení rozšířilo ze svatého Petra i na svatého Pavla. Během třicetileté války vyhořel a posléze se dočkal dvou barokních přestaveb. Společně se zřízením biskupství byl povýšen na katedrálu. Prvním biskupem byl Matyáš František Chorinský z Ledské. Na území diecéze žije téměř 1,4 milionu obyvatel, 500.000 z nich se hlásí k římsko-katolickému vyznání a 451 farností se stará o více než 600 kostelů a 750 kaplí a kapliček.

(Zdroj: ČTK)

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony