Ukazujme otevřenou, srozumitelnou a věrohodnou tvář církve, vyzval na Velehradě kard. Czerny

Ukazujme otevřenou, srozumitelnou a věrohodnou tvář církve, vyzval na Velehradě kard. Czerny
5. července 2022 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Tisíce lidí neodradil déšť a zúčastnily se mše svaté na Velehradě ke cti slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Poprvé moravské poutní místo navštívil i prefekt vatikánského Dikasteria pro integrální lidský rozvoj kardinál Michael Czerny, který byl hlavním celebrantem dnešní bohoslužby.

"Svatí Cyril a Metoděj pochopili, že základním předpokladem plodnosti jejich misie je učinit Písmo a liturgii srozumitelné lidem, k nímž byli posláni. Toto je trvalý úkol církve: hledat takové způsoby vyjádření víry, které jsou srozumitelné lidem v dané době," sdělil přítomným věřícím Kanaďan, který má české kořeny. Rodina emigrovala z Brna v roce 1948, když mu byly dva roky. Stále jsou mu blízké kostel sv. Jakuba, kde byl pokřtěn, a kostel sv. Tomáše, který se nachází v blízkosti bydliště jeho maminky, nynějším rektorátu Masarykovy univerzity. Sdělil to na dotaz P. Martina Holíka při tiskové konferenci, která předcházela bohoslužbě.

Při mši svaté, kterou celebroval v češtině, kardinal Czerny zdůraznil, že církev má být v našem zraněném světě polní nemocnicí, učitelkou vnitřního pokoje a pohostinným místem. Jejím úkolem je také vlastním příkladem inspirovat společnost, státy a národy k otevřenosti a bratrství. A připomněl apel papeže Františka, podle něhož je aktuálním a důležitým projevem této otevřenosti vstřícnost vůči migrantům, vůči lidem, které válka nebo bída nutí opouštět své domovy. Ocenil, že Česká republika patří mezi země, které nyní prokázaly a prokazují velkorysou vstřícnost vůči obětem války na Ukrajině. 

"Jsme-li konfrontováni s násilím, se zločiny agresorů, jak máme jednat my křesťané, kteří jsme povoláni všechny lidi milovat, odpouštět nepřátelům a prostě dobře se chovat? K tomu jasně hovoří papež František v encyklice Fratelli tutti: ‘Povinnost odpouštět neznamená, že se zřekneme svých práv a budeme nabízet odpuštění zkorumpované moci, zločincům nebo těm, kdo ponižují naši důstojnost. Jsme povoláni milovat každého bez výjimky. Milovat utiskovatele ale neznamená dovolit mu, aby nás dál utiskoval, nebo ho nechat, aby si myslel, že jeho jednání je přijatelné… Důležité je neživit při tom v sobě hněv, který je škodlivý pro naši duši a pro duši našeho lidu, nebo nebýt posedlý pomstychtivostí a touhou druhého zničit. Takovýmto způsobem nikdo nedosáhne vnitřního pokoje ani se nesmíří s životem‘ (FT 241-42)," citoval prefekt dikasteria encykliku papeže Františka a vyzval, abychom světu ukazovali "otevřenou, mateřskou, srozumitelnou a věrohodnou tvář církve. Také tím naplníme odkaz svatých Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy".

Při včerejším benefičním Večeru lidí dobré vůle se na charitativní projekty vybral přes milion korun. Peníze dostane NF ADIUVARE, který založil pražský arcibiskup Jan Graubner, a rozdělí je mezi potřebné studenty z naší země a z válkou postižené Ukrajiny.

Fotografie si lze prohlédnout na webu Člověk a víra