Tři holická výročí

Tři holická výročí

Tři velká výročí najednou oslavila v sobotu 14. 9. 2019 farnost a město Holice v Čechách na tzv. posvícenském gaudiu.

Jednalo se o 670 let od první zmínky o farnosti, 520 let od odlití zvonu Martin a 280 let od posvěcení místního kostela sv. Martina. Slavnost začala mší svatou, kterou celebrovalo pět kněží a jejíž součástí byly slavnostní fanfáry, zpěv Svatomartinského sboru a také novokněžské požehnání patera Václava Nováka. Poté následoval kulturní program, ve kterém nechyběla prohlídka zvonice, zvonění na zvon Martin nebo výstava liturgických rouch. Koncerty se střídaly s živými obrazy z historie vztahujícími se k jednotlivým výročím.

Více Lukáš Peška, radní Města Holic pro oblast kultury:

„Hlavním záměrem pro uskutečnění posvícenského gaudia v Holicích bylo zahájení zvonové sbírky. V našem kostele sv. Martina chybí dva zvony, které byly zrekvírovány v průběhu druhé světové války, takže jsme rozjeli sbírku Zvony pro Martina. Návštěvníci měli zájem právě o otevřenou zvonici, navštěvovali výstavu, která se týkala zvonů, navštěvovali výstavu liturgických rouch a liturgických předmětů, která byla v kostele a samozřejmě možnost zazvonit si na historický zvon Martin z roku 1499 byla také velkým lákadlem. Věřím, že touto akcí rozjedeme sbírku takovým způsobem, že se nám třeba do dvou nebo tří let podaří vybrat na dva nové zvony. Potřebujeme asi 1,5 mil. Kč, ale už dnes nám někteří lidé svoje příspěvky dávali, takže věřím, že tato akce měla svůj smysl a že nám na zvony podaří vybrat.“

IMG_20190914_181853IMG_20190914_182736IMG_20190914_181604

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony