Teologové hledají odpověď na otázku, jak pandemie ovlivnila církev

Teologové hledají odpověď na otázku, jak pandemie ovlivnila církev
28. ledna 2022 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Konferenci "Církev v době pandemie" spojenou s diskuzí odborníků dnes hostí Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Její účastníci si kladou otázky, jak nabyté zkušenosti z tohoto období a jejich reflexe mohou přispět k promýšlení života a služby křesťanů v české společnosti a k lepší připravenosti na další krizové situace, resp. na pokračující pandemii.

"Konference je zaměřená na všechny, kterých se pandemie nějak dotkla. Jak odbornou veřejnost ve smyslu kněží, farářů, jáhnů či učitelů náboženství, ale protože pandemie měla dopad i na život ve farnostech, tak také tu laickou v obou významech toho slova," ozřejmil Proglasu proděkan českobudějovické teologické fakulty Michal Opatrný. 
 
Úvodní přednášku měl David Václavík z brněnské Masarykovy univerzity, který se zabýval pandemií jako výzvou a zkouškou. Pro současné podoby křesťanství v ČR je podle  bývalého vedoucího Ústavu religionistiky v Brně charakteristické dvojí napětí. „To první je dané pluralizací, jíž západní křesťanství prošlo v posledních několika staletích a která dramaticky narostla v posledních několika desetiletích. Jeho důsledkem je zpochybnění legitimity a autenticity. Druhým je zjednodušeně řečeno napětí vnější. Jde o napětí dané postupnou ztrátou srozumitelnosti, atraktivity, ale také důležitosti. Jeho důsledkem je zpochybnění potřeby a přínosnosti. Dva roky spojené s pandemií koronaviru tato napětí vlastně jen zintenzivnily a v některých ohledech i nasvítily chvílemi až v dosti nekompromisním světle,“ uvedl v anotaci přednášky.

V další části konference se referující z domácí Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podrobně věnovali jednotlivým oblastem života církve, jejího vyznávání, slavení a služby. Tabita Landová a Michaela Vlčková se zaměřily na reflexi bohoslužebného rozměru. Pavel Hošek a Michal Kaplánek se pak věnovali tématu společenství. Jaroslav Vokoun a Michal Opatrný nabídli své pohledy na otázku svědectví. "Rozdělení, které mezi lidmi v důsledku např. protipademických opatření akcentovalo dlouhodobý problém nejednoty v církvi. Zde se právě ukázalo jako důležité svědectví, že Kristus nás spojuje i přes názorové rozdíly," upozornil prof. Vokoun. Ondřej Doskočil a Karel Šimr poté hovořili o diakonickém poslání církve v této situaci.

Podrobnosti jsou k dispozici na webu www.diakonickateologie.cz.