Teolog Mikulášek: Římská kurie nemá být sborem úředníků, ale nástrojem evangelizace

Teolog Mikulášek: Římská kurie nemá být sborem úředníků, ale nástrojem evangelizace

Vatikán dnes podrobněji představil apoštolskou konstituci Praedicate Evangelium, kterou papež František zveřejnil o sobotní slavnosti svatého Josefa. Předkládá dlouho očekávanou reformu římské kurie. Vstoupí v platnost 5. června, na slavnost Seslání Ducha svatého. Na Proglasu o ní hovořil eklesiolog P. Josef Mikulášek z  Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

"Abychom správně porozuměli papežovu kroku, je potřeba se na něj dívat optikou Františkovy exortace Evangelii gaudium, kde je celá první část věnovaná misijní proměně církve. Římská kurie má fungovat ku prospěchu hlásání evangelia a společenství místních církví jednotlivých národů. Nemá být nějaký sborem úředníků, kteří pracují sami pro sebe, ale má být efektivním nástrojem evangelizace," vysvětluje P. Mikulášek. K tomu např. slouží i jedna ze změn, tj. že po státním sekretariátu se stává stěžejním úřadem Dikastérium pro evangelizaci, které povede přímo římský biskup. Prefekti dosavadní Kongregace pro evangelizaci národů a Papežské rady pro podporu nové evangelizace mu budou podléhat. 

P_josef_mikulasek_olomouc"Také je zajímavé, že vedoucím představitelem úřadu se může stát téměř kdokoliv. Podmínkou je integrita a profesionalita, tedy ne již to, jestli je, nebo není členem hierarchie, tedy zda přijal kněžské svěcení, nebo ne," upozorňuje teolog Mikulášek. Místa ve vedení mohou tedy oficiálně obsazovat i ženy, které už v poslední době byly jménovány do několika funkcí. Specifický důraz se podle Mikuláška klade i na synodalitu, tj. společné kráčení církve, kdy římská kurie není nad církevními společenstvími, ale pracuje v jejich prospěch. "Prozatím nejsou zveřejněny prováděcí předpisy této konstituce. Bude pak zajímavé sledovat pestrost personálního obsazení jednotlivých vatikánských úřadů a další kroky, které už v minulých letech byly částečně činěny. Tato konstituce jim však dává systematičtější podobu," podotkl teolog Josef Mikulášek Z CMTF UP v Olomouci.