Synoda je způsob života církve, říká brněnský koordinátor

Synoda je způsob života církve, shrnuje brněnský koordinátor Petr Šikula

Synodální proces v katolické církvi stále pokračuje. V jaké fázi se nyní nachází a co vše se zatím událo? O tom ráno na Proglasu hovořil koordinátor brněnské diecéze P. Petr Šikula.

Brněnská diecéze jako první v tuzemsku v sobotu uspořádala synodální setkání, které navázalo na letní národní setkání na Velehradě. Přes sto dvacet účastníků, zejména moderátorů farních skupinek, hovořilo o způsobech zapojení věřících do hledání cesty, o tom, jak interpretovat dosavadní zjištění a jak společně pokračovat na této cestě. „Chtěli jsme ukázat, že synoda je realita, že stále žije. Výstupy nezůstaly jenom někde nahoře ‚v Římě‘ a my jenom nečekáme na to, až si je někdo přečte a řekne ‚dobře, my změníme to a to‘. Uvědomujeme si, že jsme všichni společně na cestě, a pokud vidíme nějaké oblasti, které jsou výzvou, je to úkol nás všech,“ řekla Proglasu členka národního synodálního týmu a organizátorka brněnského setkání Klára Maliňáková, SDJ.

„Nyní se připravuje český překlad pracovního textu, který bude základem pro práci v rámci kontinentální etapy Synody o synodalitě, kterou papež zahájil v roce 2021. K jeho sestavení byly použity syntézy pocházející z církví pěti kontinentů. Tento text na asi 45 stranách obsahuje to, o čem lidé přemýšlejí po celém světě. Je zajímavé, že univerzálnost, katolicita katolické církve se projevuje nejen v její svátostnosti a svatosti, ale také v očekáváních i problémech. Ukazuje se, že touhy, očekávání a problémy jsou téměř všude stejné. Oněch 112 syntéz dohromady vytváří tento dokument, který se nám má vrátit zpět do diecézí a ke kterému máme do 15. ledna napsat připomínky, které budou předmětem jednání v univerzální fázi synodu. Papež František spolu se zástupci biskupských konferencí o tom bude jednat v příštím a přespříštím roce,“ přiblížil pater Petr Šikula, koordinátor synodálního procesu v brněnské diecézi a farář v Brně-Líšni.

Sobotního setkání se účastnila také např. Ludmila Šturmová, moderátorka synodálních skupinek ve farnosti svatého Augustina v Brně. Na Proglasu se podělila o svůj dojem ze setkání: „V rámci přípravy jsem si pročítala synodní závěry z brněnské diecéze a národní syntézu. A musím říct, že už při čtení jsem z toho byla nadšená v tom smyslu, že jsem vnímala velké souznění –⁠ do výstupu se dostalo mnoho z toho, co zaznívalo na našich synodních skupinkách, i to, co jsem považovala za důležité. Zároveň jsem cítila i vděčnost vůči papeži Františkovi, že měl odvahu odstartovat tento synodní proces. Viděla jsem, že je to příležitost k tomu, abychom se setkali mezi sebou, abychom zažili živé společenství. Ale u toho to nekončí. Ukazuje se, že vzniklé výstupy mohou mít konkrétní dopady do života jak jednotlivých farností, tak i na úrovni diecéze.“ Ludmila Šturmová také konstatovala, že se ve výstupech objevily i kritické body a výzvy: „Uvědomila jsem si, že i to je důležité, a to ne proto, abychom něco smetli ze stolu nebo abychom něco kritizovali, ale proto, abychom mohli udělat společně nový krok a hledat cesty, jak dál. Diecézního setkání, jak jsem to zažila, se zúčastnili lidé, kterým, hodně záleží na životě církve. Byla jsem ráda, že o. biskup Pavel Konzbul mluvil o tom, jaké kroky vzešlé ze synodálních podnětů se už začaly dělat třeba na úrovni biskupství nebo diecéze.“

Jaké konkrétní kroky brněnská diecéze chystá? Poslechněte si v záznamu rozhovoru s P. Petrem Šikulou, který vedla Štěpánka Minárová.