Svědectví z Egypta: Dým z hořících kostelů stoupá k nebi

19. srpna 2013 Události Autor: Filip Breindl

„Kostely se změnily v kadidelnice, jejichž dým stoupá až k nebi, aby prosil Boha o slitování s jeho lidem a o zázraky.“ Takové svědectví přinesl jeden z příznivců Hnutí Fokoláre z egyptského Assiutu v souvislosti s násilnostmi, které v zemi nastaly po zásahu armády proti táborům Muslimského bratrstva.

Podle německé Společnosti pro ohrožené národy zničily útoky islamistů od středy více než 60 křesťanských kostelů, klášterů či škol, napadení a rabování čelily také křesťanské obchody a další podniky. 38 chrámů útočníci zcela zničili, uvádí organizace sídlící v německém Frankfurtu. „Spálí kostely? Budeme se modlit v mešitách. Spálí mešity? Budeme se modlit v kostelích. Spálí obojí? Budeme se společně modlit na ulicích, protože jsme všichni Egypťané,“ reagoval na spálení chrámů patriarcha koptské církve Tavadros II., který vyzval věřící, aby násilí neopětovali. Svědectví členů Díla Mariina-Fokoláre hovoří o tom, že umírnění muslimové nabízeli, že budou chránit kostely a kláštery před napadením. "Mnozí křesťané jim s vděčností odpověděli, aby nenasazovali své životy, protože zdi je možné znovu společně postavit, jakmile pomine násilí," uvádí text zveřejněný na webu fokolarinů. Ataky vůči křesťanské menšině odsoudil generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-mun, k dalším modlitbám za Egypt o víkendu znovu vyzval papež František. „Prožíváme chvíle nejistoty, ale drží nás na nohou pevná víra v Boží lásku, nejen naše víra, ale všech egyptských křesťanů a muslimů,“ napsali egyptští členové hnutí Fokoláre.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony