Svatohubertská slavnost na Kuksu

Svatohubertská slavnost na Kuksu
7. října 2018 Události Autor: Martin Weisbauer

V areálu barokního hospitalu Kuks u Dvora Králové proběhl v v sobotu 6. října 2018 jubilejní 25. ročník Svatohubertské slavnosti.

Na bohatý celodenní program přijeli nejen příznivci myslivosti a přírody z mnoha míst naší republiky, ale i ze zahraničí. Akci pořádal Řád svatého Huberta sídlem na Kuksu společně s nadací Františka Antonína hraběte Sporcka. Mši svatou v kostele hospitalu sloužil kardinál Dominik Duka. Zazněla při ní Svatohubertská mše B dur skladatele Františka Macka v provedení mužského sboru Řádu sv. Huberta ze Zábřehu a Trubačů Zábřeh. Mezi účinkujícími v dalším programu byl například herec Václav Vydra, který předvedl „koňskou show“, dále vystoupila Ilona Czáková nebo Zuzana Bubílková. Program zpestřovali i členové Spolku panstva z tvrze Žiželeves v nádherných dobových kostýmech.Huberti 3

 

 

Účastníci si mohli, kromě mnoha dalších atrakcí, prohlédnout i zdejší expozice a známé Muzeum farmacie.

K letošnímu ročníku řekl více Radiu Proglas velmistr Řádu sv. Huberta Jan František Votava z Horní Krupé:Huberti - velmistr Votava

„Svatohubertská slavnost na Kuksu má obrovsky dlouhou tradici. František Antonín hrabě Sporck ji začal pořádat již před více než třemi sty lety. Je spjata s Řádem sv. Huberta, který zde měl vždy sídlo a jehož byl hrabě Sporck velmistrem. Byl velkou osobností a myslím, že ve své době patřil k velikánům zemí koruny České. Jeho odkaz je pro mě o to zajímavější, že když se trochu snažím studovat a pochopit jeho smýšlení, tak vidím, že i on měl své slabosti a neřesti, ale jeho vizionářská představa toho, co by bylo dobré dělat a jak by se člověk měl chovat, o čem by měl přemýšlet, je podle mého názoru dnes snad i aktuálnější, než ve své době.

V letošním ročníku se mohli návštěvníci těšit na standardní ukázky – kynologické, sokolnické nebo hipologické, dále na ukázky různých mysliveckých oborů a profesí, jako je nožířství nebo puškařství. To všechno je tady prakticky od začátku. V letošním jubilejním ročníku jsme chtěli kulturní program obohatit a prezentovat myslivost i lidem, kteří se třeba o ni až tak moc nezajímají, a tak jsme se rozhodli, že pozveme několik zajímavých osobností. S hipologickými ukázkami viděli návštěvníci herce Václava Vydru, dále uslyšeli zpěvačku Ilonu Czákovou, Zuzana Bubílková pak zpestřila volební den svými Bubufóry. Milovníci hudby a rozjímání mohli nalézt potěšení na celé řadě koncertů v kapli.

Jedinečnost těchto slavností spočívá i v tom, že nám nejde jen o to, abychom návštěvníkům zprostředkovali pouze zábavu nebo konzum. Slavnosti mají vždy ještě i další motiv. Máme již několik let tradici, že každý rok věnujeme nějakým ctnostem a neřestem, které zde ztvárnil ve svých sochách Matyáš Braun. V letošním roce je to cudnost a smilstvo. Myslím, že je to docela aktuální téma a snad to ani nebylo naší úmyslem, prostě to tak vyšlo. Večer se ctnostem a neřestem věnovala komponovaná hudba a mluvené slovo. Slavnost zakončuje vždy ohňostroj doprovázený hudbou. Hudební kompozice byla letos připravena ve spolupráci se sdružením Paměť národa. Chtěli jsme připomenout i sté výročí založení Československa a ukázat lidem, že je důležité se poučit z chyb našich předků, abychom je neopakovali. A pak je tu i téma souboje Dobra a Zla, které ke Kuksu neodmyslitelně patří.

Bohatý byl i program pro děti. Ty mohly procházet velkými zahradami hospitalu, kde je čekalo mnoho zajímavých zastavení spojených s nejrůznějšími úkoly, které souvisely s profesemi, vyvíjejícími svou činnost v přírodě.“

NyníHudební siesta – 2. část
Skladba: Symfonie Es-dur op. 35 č. 5 (1782) G. 513 - Allegro con moto; Autor: Boccherini Luigi; Dirigent: Pople Ross; Soubor: Londýnský festivalový orchestr
13:30Knihovnička
13:45Dnešek v kalendáři
14:00Nedělní pohádka
14:21Písničky pro hezké...
15:00Zprávy Proglasu, počasí
15:05Písně

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony