Studentům Biskupského gymnázia začne sloužit nevyužívaný kostel

2. listopadu 2011 Události Autor: Petr Pospíšil

Kostel sv. rodiny na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích by měl opět sloužit ke svému původnímu účelu. Využívat jej chce Biskupské gymnázium sv. Jana Nepomuka Neumanna v Českých Budějovicích. Dosud sloužil jako sklad archiválií.

   Kostel sv. rodiny je součástí komplexu budov bývalého sirotčince, o který se původně starala Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. V 70. letech byl kostel zabaven a jejich činnost přerušena. Budova poté sloužila jako základní škola. Teprve v 90. letech se do budovy nastěhovalo Biskupské gymnázium, ale kostel byl až dosud využíván jako archiv.

   V současné době probíhá jednání s ministerstvem kultury o navrácení kostela do vlastnictví biskupství. „Protože to je prostředí velmi zajímavé, ten kostel je uprostřed Českých Budějovic, (…) je to skutečně naprosto nebývalá šance udělat ten prostor velmi hluboce reflektující mladého člověka, mladého studenta, v dnešní době“, řekl Proglasu spirituál gymnázia P. Josef Prokeš.

   Ve spolupráci s pražským architektem Josefem Pleskotem vnikl projekt, který studentům umožní pořádat v něm své akce. „Je to kostel, který by měl právě reflektovat potřeby toho gymnázia, takže stěžejní je ten liturgický život: od školních mší, přes modlitby, které pravidelně na gymnáziu máme, přes ranní modlitby breviáře, duchovní zastavení o velké přestávce, atd. Samozřejmě, že by ten kostel měl sloužit i dalším aktivitám gymnázia, ať už jsou to nějaké duchovní koncerty, shromáždění, apod.“, dodal k využívání prostor P. Prokeš. Kostel ještě čeká stavební úpravy. Bude se např. muset upravit podlaha a znovu vybourat a otevřít průchody z kostela do budovy, které byly zazděny.

   Vše nyní závisí na jednáních se státní správou o předání kostela. Paralelně s jednáními probíhají přípravy na realizaci části projektu, který počítá i s novým vybavením kostela. V současné době se hledají finanční prostředky na pořízení nových židlí. Do konce roku musí gymnázium získat ještě 40 tisíc korun. „Moc v této věci spoléháme, a tak se to snažíme dělat opravdu zespoda, aby to bylo dílo všech lidí, které to zaujme, takže jsme moc vděční za veškeré modlitby a duchovní podporu, protože bez ní ten kostel nikdy vzniknout nemůže. Moc také děkujeme za všechny případné finanční dary, které je možno směrovat na děkanství sv. Mikuláše v Českých Budějovicích,“ uzavírá P. Prokeš.

Foto: Petr Pospíšil

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony