Slovenští biskupové Ad limina...

30. května 2007 Události Autor: Martin Holík

Slovenští biskupové vykonají ve dnech pondělí 11. až sobota 16. června 2007 návštěvu k prahům apoštolů. S nimi přijedou i slovenští poutníci. Vzpomeňme na ně v modlitbě - prosme o návrat ve zdraví a o užitek pro duši.

V dňoch 11.-16. júna 2007 sa uskutoční návšteva slovenských biskupov u Svätého Otca Ad limina apostolorum.

Pútnici, ktorí pricestujú do Ríma, budú mať možnosť stretnúť biskupov pri liturgických sláveniach a generálnej audiencii.

Program biskupov, na ktorom sa môžu zúčastniť pútnici zo Slovenska:

Pondelok, 11. júna
7:30 Svätá omša (Bazilika sv. Petra – pri oltári nad hrobkou sv. Petra)
17:00 Modlitba pri hrobe Sv. Cyrila v Bazilike Sv. Klementa
(modlitba v byzantskom obrade)

Streda, 13. júna
GENERÁLNA AUDIENCIA
17:00 Svätá omša (Santa Maria Maggiore -Hlavný oltár)

Štvrtok, 14. júna
16:00 Svätá omša (Bazilika sv. Pavla za hradbami)
17:15 (hneď po svätej omši – priamo v bazilike) koncert z príležitosti návštevy Ad limina

Sobota, 16. júna
7:30 Svätá omša v Lateránskej bazilike

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony