Slovenská biskupská konference vyhlásila sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům

18. března 2015 Události Autor: Jan Krejčí

Duchovní Slovenska vyzvali k modlitbám za mír a smíření mezi národy. Stalo se tak na včerejším plenárním zasedání v Melčicích. Přítomní také zvolili delegáta pro říjnové zasedání Synody biskupů v Římě. Stal se jím bratislavský arcibiskup a předseda konference biskupů Stanislav Zvolenský. Sbírka je vyhlášena na květnou neděli.

„Konference biskupů Slovenska sleduje s velkým znepokojením rostoucí pronásledování křesťanů a jiných náboženských skupin na Blízkém a středním východě i v některých afrických státech. Jsme šokováni brutalitou, které jsou vystaveni křesťani ze strany radikálních islámských fundamentalistů. Obracíme se na vládu Slovenské republiky, aby starostlivost o pronásledovaných zařadila mezi svoje zahraničně politické priority. Uvědomujeme si, že nedostatečné úsilí i evropských národů a institucí prohlubuje humanitární katastrofu a nutí křesťany k odchodu z oblasti, kde žili 2000 let. Oceňujeme všechny veřejných činitelů, kteří nepřestávají upozorňovat na tuto nespravedlnost a porušování základních lidských práv,“ uvedl bratislavský arcibiskup a předseda konference biskupů Stanislav Zvolenský.
 
Biskupové při střetnutí rovněž schválili i doplnění názvu tajemství radostného růžence. K čtvrtému a pátému tajemství radostného růžence doplnili zmínku o svatém Josefovi, snoubenci Panny Marie. Svatý Josef byl podle Písma přítomný při obětování Ježíše v chrámu a také při nalezení dvanáctiletého Ježíše v Jeruzalémě. Doplněné tajemství má název „Ježíš, kterého si Panno se svatým Josefem v chrámě obětovala; Ježíš, kterého si Panno se svatým Josefem v chrámě našla.

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonáta pro flétnu a basso continuo g moll - Allegro ma non troppo; Autor: Richter František Xaver; Sóla: Válek Jiří - flétna, Knoblochová Monika - cembalo, Nouzovský Petr - violoncello
02:00Za 5 pět
02:46Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba
05:30Písničky pro sváteční...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony