Slavkovice - nové centrum úcty k Božímu milosrdenství

28. března 2008 Události Autor: Marcela Kopecká

Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě vybudovali první kostel Božího milosrdenství a svaté Faustyny u nás (podle projektu Ludvíka Kolka). Při slavnostní bohoslužbě v neděli 30. března v 15 hodin poutní chrám posvětí brněnský biskup Vojtěch Cirkle. 

Myšlenka postavit kostel ve Slavkovicích a zasvětit ho Božímu milosrdenství a svaté Faustyně Kowalské uzrála v Jubilejním roce 2000. Autorem stavby je Ludvík Kolek z Brna, nositel Řádu svatých Cyrila a Metoděje. Základní kámen pro stavbu kostela požehnal biskup Vojtěch Cikrle 14. 7. 2002 ve farním kostele v Jámách při příležitosti 750. výročí založení obce. Letos 20. února při audienci v Římě požehnal pro kostel obraz Božího milosrdenství Svatý otec Benedikt XVI.

Stavební práce byly zahájeny v květnu roku 2005, kolaudace proběhla 14. prosince 2007. Celá stavba, jejíž rozpočet dosáhl 9,5 milionů korun, byla financována výhradně z darů věřících z celé naší vlasti i ze zahraničí. Další náklady na úpravu poutního areálu, varhany a křížovou cestu do interiéru chrámu i do areálu dosáhnou 2,5 mil. korun. Kapacita vnitřního prostoru kostela je 200 osob, vnější poutní areál pojme řádově desetitisíce poutníků. Poutní tradice na tomto místě započala na místě nynější novostavby v roce 2003 a každý rok počet poutníků z celé naší vlasti stoupal, přijíždějí i návštěvníci ze zahraničí.

Po vysvěcení kostela budou každoročně probíhat dvě hlavní pouti, a to k Božímu milosrdenství (termín: neděle Božího milosrdenství, tedy první neděli po Velikonocích), a na podzim k uctění řeholnice sv. Faustyny (termín: neděli nejbližší 5. říjnu, dni, který je výročním dnem její smrti). Během roku budou poutě probíhat každou třetí sobotu v měsíci.

zdroj www.biskupstvi.cz

Fotografie těsně před svěcením

Foto na webu brněnského biskupství

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony