Šlapanický virtuální farní den

Šlapanický virtuální farní den
1. června 2021 Události Autor: Anežka Hlávková

K příležitosti Dne dětí se tematicky zaměřil i telefonický rozhovor na Radiu Proglas. Přiblížil aktivity, které v současnosti nabízí farnost Šlapanice. Tam mají děti a všichni farníci připravenou zábavu spojenou s tradičním šlapanickým farním dnem.

Jak je to běžné ve vícero farnostech a společenstvích, i farnost Šlapanice každoročně pořádá Farní den. Ten bývá o červnové neděli, kdy se lidé sejdou na farním dvoře u dobré hudby a dobrého jídla, děti i dospělí soutěží a vše se nese v duchu posilování vztahů ve farnosti. Už druhým rokem jsou ale hromadné akce omezeny, a tak pro letošní rok vymyslel tamní přípravný tým „virtuální farní den.“ Ten už probíhá a potrvá do tohoto pátku 4. června. Do něj se mohou v několika aktivitách zapojit všichni farníci, a to dospělí i děti. Mohli i včera, na Den dětí, kdy proběhl telefonický rozhovor s trvalým jáhnem farnosti Šlapanice a také jedním z organizátorů virtuálního farního plesu, Rudolfem Staňkem.

 

foto: Vojtěch Hlávka, Člověk a Víra

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony