Skauti vyrazili na pouť do Křtin, na Svatý Kopeček i na Ivančenu

Skauti vyrazili na pouť do Křtin, na Svatý Kopeček i na Ivančenu
21. dubna 2018 Události Autor: Filip Breindl

O víkendu před památkou svatého Jiří, patrona skautů, se koná několik skautských poutí a setkání. Dopolední mše svatá zahájila program na Ivančeně v Beskydech, u mohyly na památku skautů popravených nacisty. Další pouť probíhá ve Křtinách u Brna a také na Svatém Kopečku u Olomouce.

"Jsou tu nachystané různé hry a aktivity. Mohyla Ivančena vznikala několikivancena_skauti desetiletí, kdy sem lidé nosili kameny a pokládali na mohylu, aby uctili památku obětí nesvobody, přestože se tomu snažil komunistický režim zabránit. Když jsem tu byla před několika lety, bylo tu několik hromad kamením, které hrozily sesuvem, proto nedávno prošla Ivančena rekonstrukcí a nyní je to krásné, důstojné pietní místo," popsala z úbočí Lysé hory v Beskydech kolegyně Mariana Ambrožová, která se s několika stovkami dalších skautů vydala ke spontánně budovanému památníku pěti skautských odbojářů popravených na konci druhé světové války nacisty.

Krajinou Moravského krasu se z Adamova na poutní místo ve Křtinách vypravili skauti z brněnské diecéze. Mši svatou sloužil biskup Vojtěch Cikrle. "Účastníci cestou plnili několik úkolů, které měly takovou rytířskou tématikou, a bylo možné si prohlédnout jeskyni Výpustek. Křtiny ožily skauty, kterých dorazilo asi pět až šest stovek," uvedla z místa další skautka z řad redaktorů Proglasu Lucie Švestková.

"Přidalo se k nám ještě středisko z Kroměříže, takže jsme v pohodě zaplnili celý kostel," popsala ze Svatého Kopečku u Olomouce jedna z organizátorek tamní skautské pouti Kateřina Steinerová. Setkání připravila olomoucká střediska Vládi Tylšara a Jana Boska, která spojují skautskou výchovu se zdůrazněním duchovních hodnot křesťanství. Mši svatou v mariánské bazilice na Kopečku sloužil dominikán P. Antonín Krasucki. "Mluvil o významu jména Jiří, který se váže k zemědělství. Hovořil o tom, že stejně jako zemědělec musí být ve své práci opravdový, vytrvalý a trpělivý, tak i my se máme snažit o tuto opravdovost, vytrvalost a trpělivost ve svém životě," uvedla Kateřina Steinerová.

NyníKomorní hudba
Skladba: Sonáta pro flétnu a basso continuo G dur - Andante; Autor: Richter František Xaver; Sóla: Válek Jiří - flétna, Knoblochová Monika - cembalo, Nouzovský Petr - violoncello
02:00Za 5 pět
02:46Písně
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Varhanní hudba
05:30Písničky pro sváteční...

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony