Skalický: V konfrontaci s islámem je jedinou cestou cesta modlitby

Skalický: V konfrontaci s islámem je jedinou cestou cesta modlitby
17. října 2018 Události Autor: Petr Pospíšil

Církev v Evropě, Evropa v církvi – tak zní název nové publikace, která se koncem října objeví na pultech knihkupectví. Jejím autorem je teolog, filosof a religionista Karel Skalický, emeritní profesor Teologické fakulty Jihočeské univerzity.

„Čtenář by si měl odnést předně krátký přehled o tom, co se dělo se svobodou v prvním tisíciletí, do jakých krizí se dostávala a jak v nich potom zrála. Dále by si čtenář měl odnést logiku druhého tisíciletí, což je právě logika boje za svobodu“, přiblížil obsah knihy Skalický.

Autor se v textu zabývá pěti různými revolucemi v historii dvou tisíc let křesťanské civilizace, z nichž každá usilovala o určitý aspekt svobody. Papežská revoluce bojovala za svobodu církve od státní moci. Protestanská revoluce bojovala za svobodu křesťana v církvi. Měšťanská, neboli buržoazní, revoluce bojovala za svobodu občana. Čtvrtou revolucí byla revolucí za svobodu od vykořisťování. Poslední revoluce byla sametová roku 1989 za lidská práva. Autor si nyní klade otázku, zda směřujeme k další revoluci nebo spíše ke světové válce.

Všímá si také, že český národ byl 40 let konfrontován s marxisticko-leninským ateismem, který již odezněl. Nyní je však konfrontován s radikálním islámským teismem. „Islám a křesťanství - můžeme o nich právem říct, že jsou to bratrská náboženství. Jenomže všichni víme, že bratrské vztahy ještě neznamenají vztahy nekonfliktní. Ostatně historie nás to učí. (…) Čili konfrontace, která nám nastává, ta je vážná. A nelze se spoléhat na nějaké vítezství silou, mocí, zbraní, válkou. To by byla cesta, která nevede nikam. Já se tam pokouším ukázat, že je jenom jediná cesta, když jde o konfrontaci s islámem. Je jediná cesta modlitby. Samozřejmě, že to rozesměje každého člověka, který je zajatec logiky moci. Ale měl by si uvědomit, že on nemůže nabídnout nic lepšího“, vysvětluje Skalický.

Publikaci Církev v Evropě, Evropa v církvi s podtitulem Teologický vhled do dějin Evropy prizmatem svobody a revoluce vydává nakladatelství Trinitas.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony