Severní Dakota: Porušení zpovědního tajemství kvůli sexuálnímu zneužívání mladistvých?

Severní Dakota: Porušení zpovědního tajemství kvůli sexuálnímu zneužívání mladistvých?.
14. ledna 2021 Události Autor: Daniel Blažke

Tři zákonodárci v Severní Dakotě ve Spojených státech amerických tento týden představili návrh zákona, který by tlačil katolické kněze k porušení zpovědního tajemství v případě, že by se ve svátosti smíření dozvěděli o případu sexuálního zneužívání mladistvých. Pokud by případ nenahlásili, hrozil by jim vysoký peněžní postih a uvěznění. 

Podle aktuální legislativy Severní Dakoty jsou duchovní povinováni hlásit zjištěné nebo domnělé případy sexuálního zneužívání dětí, vyjma případu, kdy "znalost nebo podezření zneužívání vychází z informace získané z pozice duchovního rádce," tedy i ze zpovědi. 

Zákon SB 2180 by dodatkem tuto výjimku zrušil. Pokud by byl schválen, kněží, kteří by nenahlásili zjištěný nebo domnělý případ zneužití dítěte, i v případě, že by se o něm dozvěděli ve zpovědi, by byli považovaní za vinné z přestupku třídy B a mohli by být uvězněni na třicet dní, či zaplatit pokutu ve výši jednoho a půl tisíce dolarů, případně obojí. 

Kněží jsou vázáni kanonickým právem a nesmí vyjevit nikomu obsah zpovědního tajemství, ani prozradit, zda ke zpovědi došlo, či ne. Kodex kanonického práva stanovuje, že "svátostné zpovědní tajemství je neporušitelné; proto nesmí zpovědník nic vyzradit na kajícníka ani slovem ani žádným jiným způsobem a z žádného důvodu." Kněží proto nesmí porušit zpovědní tajemství ani pod pohrůžkou uvěznění nebo občanskoprávního trestu, jinak jim hrozí exkomunikace latae sententiae (automatické vyobcování z církve). 

Několik australských států, včetně Viktorie, Tasmánie, Jižní Austrálie a Teritoria hlavního města Austrálie již přijalo zákony nutící kněze porušovat pečeť svátosti smíření. Nicméně biskupové a kněží v těchto státech je odmítají a zpovědní tajemství i nadále dodržují. 

Zdroj: Catholic News Agency

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony