Setkání Bohu zasvěcených osob v Hradci Králové

Setkání Bohu zasvěcených osob v Hradci Králové
2. února 2017 Události Autor: Martin Weisbauer

V Hradci Králové proběhlo ve čtvrtek 2. 2. 2017 na pozvání otce biskupa Jana Vokála setkání Bohu zasvěcených osob – řeholníků, řeholnic i kněží veškerých řádů a konregací z královéhradecké diecéze.

Setkání začalo v kapli sv. Klimenta, kde otec biskup požehnal rozžehnuté svíce všech přítomných, odtud se vydal průvod řeholníků, řeholnic a kněží s rozsvícenými svícemi do katedrály sv. Ducha, kde pokračovala mše svatá.

Kazatelem byl otec Jan Paseka, biskupský vikář pro pastoraci. Poté se všichni odebrali do biskupské rezidence, kde otec biskup Vokál všechny osobně pozdravil a předal slovo otci Austinovi Slaninkovi CM, který měl přednášku na téma „Nová povolání a vytrvalost v zasvěceném životě ve vztahu k vnitřním zraněním a konfliktům v komunitě“. Přednáška vyvolala živou diskusi a nesla se často i v humorném duchu. Program byl ukončen společným obědem.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony