Salesiáni: Větší prostor ve vzdělání pro nejchudší vrstvy

Salesiáni: Větší prostor ve vzdělání pro nejchudší vrstvy
13. července 2016 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

Uplynulý týden se v Římě konalo valné shromáždění salesiánských vyšších škol, kterého se zúčastnilo na sedmdesát subjektů, zejména z Indie a Latinské Ameriky. Setkání se za Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou JABOK účastnil i P. Michal Kaplánek SDB. 

Přítomní mimo jiné řešili budoucí směřování svých ústavů a věnovali se pastoraci vysokoškolských studentů, která rovněž patří mezi priority Saleziánů dona Boska. "Shodli jsme se, že nás velice oslovila výzva našeho generálního představeného dona Angela Fernándeze Artimeho SDB, který nám tlumočil přání papeže Františka, abychom dali více prostoru ve vzdělání nejchudším vrstvám," svěřil se vyučující z pražského Jaboku a Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P.  doc. Michal Kaplánek. "My sice máme stále vysokou školu spojenou se vzděláváním elity, ale ve světě je v dnešní době stále více k dispozici lidem napříč všem vrstvám. Vzdělání je totiž pro uplatnění v praxi stále více důležité, proto i tento impuls nás vedl k zamyšlení, co proto můžeme udělat," dodal P. Kaplánek.  

Foto: archiv P. Michala Kaplánka SDB

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony