Rozloučíme se s jednou z nás, mluví o pohřbu farnice Šafránkové šlapanický duchovní

Rozloučíme se s jednou z nás, mluví o pohřbu farnice Šafránkové šlapanický duchovní
2. července 2021 Události Autor: Anežka Hlávková

Zádušní mše za zesnulou Libuši Šafránkovou proběhne dnes od 18 hodin v jejím rodišti ve Šlapanicích u Brna, v kostele Nanebevzetí Panny Marie. „Chceme, aby to bylo rozloučení s jednou z nás. S naší farnicí, s osobou, která ráda chodila do našeho kostela a měla tu svůj duchovní domov,“ říká o dnešní bohoslužbě šlapanický farář Jan Nekuda.

Kostel bude otevřený od 17 hodin, na mši svaté se bude moci shromáždit maximálně 100 osob, ostatní budou sledovat přenos na obrazovce v zahradě u kostela. Po skončení mše svaté se uskuteční smuteční průvod na místní hřbitov. „Ve Šlapanicích se dnes koná obřad uložení ostatků do rodinného hrobu a s touto událostí spojíme i zádušní mši obětovanou za spásu její duše. Proto se de facto konají dva obřady – jeden v Praze a jeden ve Šlapanicích. Je to postup, který se občas děje u osobností, které působily na několika místech,“ vysvětlil P. Jan Nekuda důvody, proč po posledním rozloučení na pražském Spořilově následuje další obřad v rodných Šlapanicích. V pražském kostele sv. Anežky nejprve proběhlo se zesnulou herečkou rozloučení 25. června dopoledne pro veřejnost a odpoledne pro rodinu a blízké přátele.

„Libuše Šafránková byla pokřtěna v Brně, od dětství ale žila ve Šlapanicích a chodila do našeho kostela, stejně jako její rodina. Ta tu má dodnes dům i hrob na hřbitově, proto ji považujeme za naši farnici,“ řekl o rodačce šlapanický farář a vysvětlil také duchovní souvislosti. „Papež František vydal před několika lety dokument o nakládání s pozůstatky zemřelých. A tam se říká, že zesnulý už nepatří jenom rodině, ale i církvi. Církev se za něj modlí. Takže paní Šafránková v jistém slova smyslu patří nám všem – jednak církvi, a jednak i naší farnosti. Ostatně se každoročně na hřbitově modlíme za všechny, kteří jsou tu pohřbeni. A to samozřejmě bez ohledu na to, kde zesnulí žili a bydleli,“ uvedl P. Nekuda.

foto: Ivana Horáková

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony