Rozloučení s P. Stanislavem Krátkým

21. listopadu 2010 Události Autor: Marie Pokorná

V sobotu 20. listopadu 2010 se věřící naposledy rozloučili s proboštem mikulovské kolegiátní kapituly u kostela svatého Václava P. Stanislavem Krátkým, za totality významným představitelem tzv. skryté církve, vyhledávaným kazatelem a vzácným člověkem, který za svého života oslovil mnoho lidí. Stál také u zrodu Radia Proglas a televize Noe.
Zádušní mši svatou celebroval pražský světící biskup Václav Malý, kázání pronesl generální vikář brněnské diecéze P. Jiří Mikulášek. Záznam homilie, stejně jako poděkování, která zazněla v závěru bohoslužby si můžete poslechnout na našem webu.

Probošt Stanislav Krátký se narodil 11. listopadu 1922 v Brně, na kněze byl vysvěcen 5. července 1946 v Brně. Jako kněz působil nejprve jako kooperátor v Žarošicích, v Brně-Řečkovicích a v Brně-Husovicích, od roku 1956 jako administrátor v Žeroticích. V 1958 byl odsouzen a vězněn ve Valdicích. Po amnestii v roce 1960 pracoval v civilních zaměstnáních u Pozemních staveb Brno. Po získání státního souhlasu v roce 1968 krátce působil jako administrátor v Mutěnicích, po té deset let jako farář v Kunštátě na Moravě a přes dvacet let v Hrádku u Znojma, Valtrovicích a Dyjákovicích. Dne 10. dubna 1999 byl jmenován proboštem Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově na Moravě a současně farářem u sv. Václava a excurrendo administrátorem u sv. Jana v Mikulově. Probošt Stanislav Krátký patřil k významným osobnostem mlčící části skryté církve. V roce 2007 byl oceněn cenou Jihomoravského kraje za přínos výchově mládeže a za osobní statečnost v období komunismu. V témže roce mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.

Rozsáhlý článek, který se věnuje životu a dílu  P. Krátkého najdete také na webu: www.signály.cz (klikněte). Na webu střediska Radost je mu věnována stránka Stanislav Krátký ve vzpomínkách. Poděkování, která zazněla v závěru bohoslužby si můžete znovu poslechnout na našich webových stránkách:

 Mons. Jan Bláha (audio MP3)Mons. Jan Bláha - za spolubratry ze skryté církve
 Dr. Vendelín Láca (audio MP3)Dr. Vendelín Láca - za slovensé spolubratry
 Prof. František Halas  (audio MP3)Prof. František Halas - za okruh nejbližších přátel
 Dr. Květoslav Šipr  (audio MP3)Dr. Květoslav Šipr - zavzpomínal na brněnské působení otce Stanislava
 Dr. Slavomír Měšťánek (audio MP3)Dr. Slavomír Měšťánek - za město Mikulov a místní farníky
 Ing. Václav Líkař (audio MP3)Ing. Václav Líkař - za ostatní farnosti ve kterých otec Stanislav působil
 P. Milan Badál (audio MP3)P. Milan Badál - promluvil jménem pražského arcibiskupa Dominika Duky
 Mons. Jiří Mikulášek (audio MP3)Mons. Jiří Mikulášek - za brněnskou katedrální kapitulu

Fotografie z pohřbu jsou k vidění na webu Tábora Radost.