Řezenský biskup: Obětem zneužívání dlužíme spravedlnost

24. července 2017 Události Autor: Filip Breindl

Kajícnost, stud a pokornou omluvu vyslovil řezenský biskup Rudolf Voderholzer v pastýřském listu, ve kterém se vyslovil k závěrům vyšetřovací zprávy právníka Ulricha Webera o poměrech v katedrálním chlapeckém sboru Regensburger Domspatzen a internátní škole.

Podle ní došlo od roku 1945 "s vysokou věrohodností" k více než pěti stům případů násilného jednání vůči dětem, které bylo až na výjimky nepřijatelné i ve své době, včetně sexuálních deliktů, jež ale tvoří menšinu popsaných skutků. "Je to o to závažnější, že tyto děti byly v dobré víře svěřeny kněžím a zaměstnancům církve, kteří byli zavázáni Kristem, Dobrým pastýřem, Desaterem Božích přikázání a přikázáním lásky k bližnímu," napsal biskup Voderholzer a dodal: „Obětem patří naše hluboká sounáležitost. Jejich cti a důstojnosti dlužíme to, aby se jim dostalo spravedlnosti,“ napsal biskup Voderholzer. Podle Webera jsou všechny skutky promlčené a jejich pachatele nelze stíhat, biskupství chce oběti odškodnit a nabídnout jim terapii.

Text pastýřského listu i Weberovy zprávy jsou na webu řezenské diecéze.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony