Respektovat práva obětí i křivě obviněných. Arcibiskup Graubner podpořil Benedikta XVI.

Respektovat práva obětí i křivě obviněných. Arcibiskup Graubner podpořil Benedikta XVI.
11. února 2022 Události Autor: Filip Breindl

Podporu Benediktovi XVI. vyjádřil jménem tuzemských katolických biskupů předseda České biskupské konference Jan Graubner. Ocenil dopis emeritního papeže do arcidiecéze v Mnichově, kterou v minulosti vedl, v souvislosti se zprávou o zneužívání v církevním prostředí v minulých desetiletích. "Váš postoj nám připomenul, že obnova církve vyžaduje nejen horlivost a pravdivost, ale také hlubokou pokoru, pramenící z niterného spojení s Kristem Spasitelem, který se stal smírnou obětí za hříchy světa," napsal olomoucký arcibiskup.

Zároveň vyjádřil naději, že očista církve bude respektovat jak práva obětí, tak ochranu křivě obviněných. Benediktovi poděkoval za dlouholetou službu církvi i za jeho slova vděčnosti a vyznání v uvedeném dopisu. „Váš jedinečný přínos na poli teologie je fascinující jak svým rozsahem, tak hloubkou a září z ní láska ke Kristu a ke společenství církve, které založil," stojí v dopisu arcibiskupa Graubnera s ujištěním o modlitbách a přáním síly k překonání náročné doby.

Za diskreditační kampaň vůči emeritnímu papeži nazval celé dění kolem mnichovské zprávy kardinál Dominik Duka. Jeho vystoupení ocenil bývalý český prezident Václav Klaus, naopak spolek Někdo ti uvěří, který pomáhá obětem sexuálního násilí, označil reakci pražského arcibiskupa za necitlivou k obětem zneužívání. Zpráva zmiňuje nesprávný postup mnichovských arcibiskupů Josepha Ratzingera, Friedricha Wettera a Reinharda Marxe vůči některým pachatelům zneužívání z řad kněží. Benedikt XVI. reagoval dopisem, ve kterém se přihlásil k obecné odpovědnosti za stav církve. „Vyjádření určité lítosti je i výraz toho, že on byl za to jako součást církevního vedení svým způsobem zodpovědný. Je potřeba říci, že Ratzinger i Benedikt XVI. se snažil o to, aby ty případy byly jasně pojmenovány a hlavně, aby k nim nedocházelo,“ řekl k tomu v dnešním vydání 13+ na Radiu Proglas historik a komentátor církevního dění Jaroslav Šebek.