Rakouští milosrdní bratři snížili počet emisí na polovinu

Rakouští milosrdní bratři snížili počet emisí na polovinu
14. července 2021 Události Autor: Anežka Hlávková

Kromě provozu nemocnice a péče o potřebné se milosrdní bratři, jeden z největších soukromých neziskových poskytovatelů zdravotnických služeb, závazali ke zlepšení v oblasti ochrany klimatu. Jejich cílem, který si stanovili v roce 2017, bylo do roku 2025 snížit množství vyprodukovaných emisí na polovinu. Jak dnes Hospitálský řád sv. Jana z Boha informoval, tohoto cíle téměř dosáhl už loni.

Konkrétně v roce 2020 dosáhli snížení emitovaného oxidu uhličitého o 48 %. V počátečním roce 2017 evidovali přibližně 16 563 tun CO2, loni to bylo jen 8 622 tun, informuje server Kathpress. Vyprodukované emise snížili výstavbou fotovoltaických systémů a teplárny na biomasu, fyzickými stavebními opatřeními pro nové budovy, energeticky úspornými opatřeními, jako je nepřetržitý přechod na LED osvětlení, zavedením energetického monitorovacího systému nebo výlučným používáním elektrické energie z vodní energie, jak vysvětlil Adolf Inzinger, představený rakouské provincie řádu milosrdných bratří.

Snahy o zlepšení v oblasti ochrany klimatu řád odvozuje od hodnot, které vyznává. Jimi jsou odpovědnost, kvalita a respekt. Ty mají přesah k vnímání celého stvoření. Odkazují se i na environmentální encykliku Laudato Si, kterou vydal v roce 2015 papež František. V ní Svatý otec upozorňuje na to, že „svět nemůže být analyzován izolováním jednoho ze svých aspektů, protože „kniha přírody je jedna a nedělitelná“ a zahrnuje životní prostředí, lidský život, sexualitu, rodinu i sociální vztahy. V důsledku toho „zhoršování stavu přírody jde ruku v ruce s kulturou utvářející lidské soužití“.

Zdroj: Kathpress

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony