Prožijme den s Božím slovem, vyzývá papež

Prožijme den s Božím slovem, vyzývá papež
24. ledna 2021 Události Autor: Eva Svobodová

Dnešní neděli 24. ledna, která je třetí v liturgickém mezidobí, vyhlásil papež František nedělí Božího slova. Poprvé jsme ji slavili v loňském roce, kdy Svatý otec za tímto účelem vydal zvláštní apoštolský list motu proprio. 

Téma té letošní je převazto z Pavlova listu Filipanům: "Držte se slova života." Biblista P. Petr Chalupa, který je zároveň ředitelem Českého katolického biblického díla, Proglasu vysvětlil, jak se neděle Božího slova liší od Dne Bible, který si tradičně připomínáme v listopadu.

"S názvem Neděle Božího slova je třeba vnímat papežův záměr, a to aby se po celém světě katoličtí křesťané věnovali zvláštním způsobem tuto neděli Písmu svatému. Dny Bible, které probíhají na podzim, jsou něčím jiným, co vyšlo jako iniciativa od našich nekatolických bratří a sester, a papež do toho nijak nezasahuje."              

Na otázku, jak je podle něj vhodné tento sváteční den slavit, když je možnost návštěvy kostelů do značné míry omezená, P. Chalupa uvedl: "Jako první se nabízí prostředí v rodině. Odkážu na internetové stránky www.biblickedilo.cz, kde je přímo záložka Neděle Božího slova 2021. Pod ní najdete jednak papežův list, kterým ji vyhlásil, tak různé impulzy pro slavení Božího slova v rodině (společná modlitba biblického růžence, příprava rodičů s dětmi na liturgické biblické texty, po celý den číst úryvky, tipy na biblické hry)."

Tuto neděli také v kostelích probíhá zvláštní sbírka na biblický apoštolát, která je v České republice z podnětu tuzemských biskupů určená Českému katolickému biblickému dílu. Je možné přispět také přímo na účet uvedený na jeho zmíněném webu www.biblickedilo.cz.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony