Pro život světa

4. ledna 2008 Události Autor: Kateřina Vitouchová

60. narozeniny slaví tuto sobotu sídelní biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz – člen řádu premonstrátů, místopředseda ČBK, duchovní velkopřevor Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského a ústřední duchovní rádce Junáka – svazu skautů a skautek České republiky. Za dar života poděkuje při slavnostní bohoslužbě v ostravské katedrále Božského spasitele od 10 hodin v přímém přenosu televize Noe. Ke gratulantům se připojuje i Radio Proglas.

Heslo biskupské služby F. V. Lobkowicze zní: Pro vita mundi – Pro život světa (Jan 6, 51).

Děkovnou liturgii s ním budou 5. ledna v Ostravě celebrovat i papežský nuncius Diego Causero, kardinál Miloslav Vlk, olomoucký arcibiskup Jan Graubner a další domácí biskupové. Program v katedrále Božského Spasitele zahájí v 9.15 modlitba růžence. Po mši sv. budou oslavy biskupova jubilea pokračovat v Domě kultury města Ostravy.

Mons. František Václav Lobkowicz se narodil 5. 1. 1948 v Plzni. Pochází z českého šlechtického rodu, z pěti dětí, nejmladší bratr je rovněž knězem. Maturoval v r. 1966 na střední škole v Plzni. Po ročním studiu na Filozofické fakultě UK přestoupil v r. 1967 do Litoměřic na teologickou fakultu. V r. 1968 vstoupil do řádu premonstrátů v klášteře Teplá, kde 10.8.1972 tajně složil slavné řeholní sliby. V letech 1968 - 1969 studoval na teologické fakultě v Innsbrucku. Vysvěcen na kněze byl v Praze 15. 8. 1972 kardinálem Františkem Tomáškem. V letech 1972 - 1974 vykonával vojenskou službu, po návratu nemohl půl roku vykonávat kněžskou službu pro neudělení tzv. státního souhlasu. Od dubna 1975 byl ustanoven mimo domovskou diecézi. Jako kaplan působil v olomoucké arcidiecézi ve farnostech Frýdek, Jablunkov a Český Těšín. Od r. 1984 byl ustanoven farářem farnosti Ostrava - Mariánské Hory. Od r. 1990 je čestným kaplanem Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů. Dne 17. 3. 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 1990. V pražské arcidiecézi byl zároveň děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta a v letech 1992 až 2001 byl apoštolským delegátem pro rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. Dne 30. 5. 1996 , bulou papeže Jana Pavla II. „Ad Christifidelium spirituali“, byla zřízena nová ostravsko-opavská diecéze a Mons. Lobkowicz jmenován jejím prvním diecézním biskupem. Slavnostní inaugurace se konala v katedrále Božského Spasitele v Ostravě dne 31. 8. 1996. Od r. 2005 je Duchovním velkopřevorem Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. V současné době je v rámci České biskupské konference jejím místopředsedou, členem Stálé rady, předsedou ekonomicko-právní komise, členem komise pro katolickou výchovu, v níž je mu svěřena oblast církevního školství, a komise pro veřejné záležitosti. Je také ústředním duchovním rádcem českého skautského hnutí.

Zprávy pro lidi dobré vůle

v 11, 13, 15 a 20 hodin.
V sobotu v 11 a 15 hodin, od 18 Zrcadlo týdne.

Pozvánky a informace z regionů ve všední den v 7.15, v sobotu od 9 hodin.

Regiony

Regiony