Premonstráti zakončili jubilejní rok řádu

Premonstráti zakončili jubilejní rok řádu
10. ledna 2022 Události Autor: Anežka Hlávková

Jubilejní rok, kterým si premonstrátský řád připomněl 900 let od svého založení, zakončili včera na pražském Strahově. Oslavy jubilea začaly na celém světě předloni o první neděli adventní. V Česku se kromě Prahy se zapojily i kanonie v Teplé, Želivě a Nové Říši.

„Oslavy byly společné pro celý řád včetně našich sester. Vážou se k založení řádu svatým Norbertem. On poté, co se obrátil, prošel vnitřní obnovou. Potom nějakou dobu chodil jako putující kazatel po Francii. Pak se na návrh biskupa Bartoloměje usadil v jeho diecézi v Prémontré, kde bylo bažinaté údolí s kapličkou svatého Jana Křtitele. A tam na Vánoce roku 1121 složil on a jeho následovníci první sliby. Právě k tomu dni se vztahuje počátek našeho způsobu života,“ řekl P. Ambrož Petr Šámal ze Strahova.

Přiblížil také, jak loňské oslavy probíhaly. Velká setkání s bratry ze zahraničí se kvůli pandemii covidu-19 nemohla uskutečnit. „Oslavy byly spíše lokální vždy na tom kterém místě toho kterého kláštera, anebo jak my říkáme, kanonie. Třeba u nás a na Slovensku každý klášter uspořádal jeden den. Na něj přijeli zástupci jiných klášterů a veřejnost. Uskutečnila se slavnostní bohoslužba a většinou byla součástí programu vernisáž výstavy o řádu obecně a vždy konkrétně o té které kanonii.“ Tento typ oslav se uskutečnil v každém ze čtyř mužských premonstrátských klášterů premonstrátů v Česku – na Strahově, v Teplé, v Želivi a v Nové Říši. Dále u premonstrátek v Doksanech a také u kongregačních sester na Svatém Kopečku u Olomouce. Podobně slavili i na Slovensku. Každý klášter pak pořádal i vlastní akce. „Třeba my na Strahově jsme nechali obnovit sochy na průčelí kostela. Anebo jsme nechali ulít jubilejní zvony. Pozvali jsme v různé neděle na bohoslužby biskupy ze všech českých a moravských diecézí, abychom zdůraznili propojení,“ dodal P. Ambrož. „Každý klášter to pojal trochu jinak. Ve všech případech jsme se snažili znovu si uvědomit vlastní spiritualitu a kořeny a na ně navázat,“ vysvětlil.

Za dva roky, tj v roce 2024, by se podle něj na Strahově měla uskutečnit generální kapitula. „To je shromáždění zástupců všech našich klášterů z celého světa. Koná se jednou za šest let. A u nás v republice bude asi po 100 letech. O tři roky později, roce 2027, tomu bude 400 let od přenesení ostatků našeho zakladatele svatého Norberta z Magdeburgu k nám na Strahov,“ dodal s tím, že loňské jubileum mělo být i obnovou premonstrátské spirituality, apoštolátu a života. Heslo jubilejního roku „spolu - s Bohem - mezi lidmi“ by se nemělo omezit jenom na uplynulý rok, ale být impulzem, kterým se necháme nést do budoucna, uvedl P. Ambrož Petr Šámal.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony