Před 60 lety u nás začala komunistická totalita

25. února 2008 Události Autor: Filip Breindl

Zpravodajství Proglasu si všímá akcí, které v souvislosti s 60. výročím únorovým výročím puče připomají oběti zločinného komunistického režimu.

Desítky lidí se zúčastnily nedělní mše ve svatovítské katedrále v Praze, biskup Václav Malý ji sloužil za oběti komunismu. V kázání zdůraznil, že totalitu nastolili lidé, kteří necítili žádnou pokoru a podporovali vzájemnou nenávist a nedůvěru. Vyzval k modlitbám za oběti i za ty, kteří režimu sloužili a ani teď nejsou schopni přiznat chyby.
Bohoslužba v katedrále odstartovala  nedělní akce v hlavním městě, které připomněly 60. výročí komunistického puče. Na Staroměstském náměstí proběhl mítink, který zorganizovali Mladí konzervativci, Mladí křesťanští demokraté a skauti. V podvečer se pak konalo pietní shromáždění u památníku obětem totalitního režimu na Újezdě. Na setkání nazvaném Nezapomeňte na oběti komunismu vyslechli přítomní duchovní slovo a projevy pamětníků a zapálili svíčky za oběti komunismu.  Profesor Jan Sokol, který na setkání zastupoval akademickou obec,  připomněl, že už 25. února 1948 zazněl silný hlas proti totalitě – od studentů, kteří pochodovali na Hrad, aby podpořili prezidenta Edvarda Beneše:
 Duchovní slovo pronesl k přítomným jezuita Ludvík Armbruster, děkan Katolické teologické fakulty. Pro Proglas připojil vzpomínku na vlastní prožitek únorových dní před šedesáti lety: jako člen řádového noviciátu na Velehradě se o puči dozvěděl od novicmistra, který předvídal tažení režimu proti církvi a jako první opatření zrušil požadavek na to, aby byli kandidáti dohola ostříháni. Společně s ostatními řeholníky došlo v roce 1950, otec Armbruster po internaci opustil republiku a dlouhá desetiletí strávil v zahraničí.    

Stejně jako loni připomíná začátek komunistické totality pražský multižánrový festival Mene tekel, jehož název vyjadřuje varování před zneužitím moci ze starozákonní knihy proroka Daniela.

Připomínka pondělního výročí probíhá i mimo Prahu, například v Brně u jezuitů se koná beseda se spisovatelkou Antonií Hofmanovou a dlouholetou katechetkou Josefou Mazalovou, které režim také věznil. V krnovském kostele u minoritů slouží P. Stanislav Lekavý ze Zlatých Hor mši za oběti režimu. Sám zažil komunistickou perzekuci po únoru 48, kdy ho soud po vykonstruovaném procesu poslal do vězení.