Praha: Symposium k poctě Miloslava kardinála Vlka

21. května 2012 Události Autor: Kateřina Trmačová

Katolická teologická fakulta pořádá teologické symposium k poctě kardinála Miloslava Vlka. Součástí bude předání slavnostního ocenění.

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá dne 28. května 2012 od 14.00 hodin symposium k poctě kardinála Miloslava Vlka při příležitosti jeho osmdesátých narozenin. Symposium s názvem Církev v pokoncilní době se bude zabývat tématy, která souvisí s životem a pastorační službou kardinála Vlka jako křesťana, kněze, biskupa a emeritního Velkého kancléře Katolické teologické fakulty.

Docent Aleš Opatrný z Katedry pastorálních oborů o důvodech pořádání symposia na půdě Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze řekl: „Kardinál Vlk si za dobu, během níž působil na fakultě jako Velký kancléř, vytvořil k tomuto vzdělávacímu prostoru určitý vztah. Bylo přirozené, že jsme se vzájemně dohodli na uspořádání symposia při příležitosti jeho velkého životního jubilea“.

Své příspěvky v rámci přednáškového bloku Církev v pokoncilní době přednesou mj. děkan Katolické teologické fakulty ThLic. Prokop Brož, ThD., PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D., doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., doc. PhLic. Vojtěch Novotný. Th.D. a další. „Není náhodou, že téměř všichni přednášející spadají do té éry Katolické teologické fakulty, která znamenala dosud největší změnu, se kterou měl pan kardinál něco společného a která ho stála hodně sil.“, upozorňuje docent Opatrný.

Na symposiu obdrží J. E. Miloslav kardinál Vlk slavnostní listinu, v níž mu rektor Univerzity Karlovy, Prof. Václav Hampl vyjádří čestné uznání za osobní přínos pro kultivování a rozvoj duchovních tradic a dlouhodobé působení k překonávání historických antagonismů v českém prostředí i na poli mezinárodním. Současně s listinou bude předána historická medaile. Zprávu o tom vydalo tiskové oddělení Univerzity Karlovy v Praze v pátek 18. května 2012.

Program symposia naleznete na internetových stránkách Katolické teologické fakulty UK.

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 19 hodin; v sobotu v 10 a 15 hodin

Zrcadlo týdne v sobotu od 18. hodiny

13+ každý všední den krátce po 13. hodině

Regiony

Regiony