Praha láká na ojedinělou výstavu, probíhá do neděle

Praha láká na ojedinělou výstavu, probíhá do neděle
14. ledna 2022 Události Autor: Jaroslava Otradovcová

V Zrcadlové kapli pražského Klementina jsou k vidění nejvzácnější památky z fondů Národní knihovny - Velislavova bible a latinský zlomek Dalimilovy kroniky. Zájemci si je mohou prohlédnout výjímečně tento víkend v rámci výstavy Kniha a závoj, která připomíná 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily. 

"Jedná se o dvě ze čtyř národních kulturních rukopisných památek, které máme ve fondech Národní knihovny. Oba rukopisy pocházejí z druhé čtvrtiny 14. století a jsou spojeny s dobou Karla IV. Velislavova bible jakožto jeden z nejrozsáhlejších obrazových rukopisů své doby je spojený s notářem a diplomatem Karla IV., který si zřejmě objednal. Co se týče Dalimilovy kroniky, jedná se o jediný známý fragment překladu do latiny. Možná byl v severní Itálii vytvořen pro mladého Karla IV.," popsal význam památek vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny Jan Vojtíšek.

Proglasu přiblížil, jakou mají spojitost se svatou Ludmilou. "Dalimilova kronika popisuje dějiny Čech a posléze Českého království. Jedna z úvodních pasáží je proto samozřejmě věnována svatému Václavu a svaté Ludmile. V jejím latinském fragmentu máme dochováno několik listů, které se vážou právě k životu svatého Václava. Je tam i vyobrazená Václavova výchova svatou Ludmilu a pak její mučednická smrt. Co se týče Veleslavovy nové bible, základem tohoto rukopisu je samozřejmě Starý zákon a z Nového zákona pak například Apokalypsa. Na závěr je přidána i Svatováclavská legenda, jejíž součástí je samozřejmě také svatá Ludmila," vysvětlil.

Velislavova bible je, podle autorky výstavy Renáty Modrákové, často přirovnávána ke středověkému komiksu. Bible vznikla kolem roku 1340 a je považována za nejobsáhlejší obrazový rukopis ve střední Evropě. Z původních 200 listů se jich dochovalo 178 a vedle scén ze Starého a Nového zákona jsou na nich zobrazeny i střípky z každodenního života tehdejší společnosti. Rukopis je díky tomu zdrojem poznání života či módy 14. století.

Celý rozhovor s vedoucím oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny Janem Vojtíškem si můžete poslechnout na následujícím odkazu.

NyníPísně
Píseň: Píšu ti (2021); Interpret: Hlavenková Beata, Stypka David; Album: Hlavenková Beata: Žijutě
01:00Komorní hudba
02:00Oktáva
03:00Z archivu hudebních...
03:45Písničky před svítáním
05:00Písně
05:57Myšlenka na den

Zpravodajství na Proglasu

Zprávy pro lidi dobré vůle ve všední dny v 10, 13, 15 a 20 hodin; v sobotu v 15 a v 18 hodin

Regiony

Regiony